Pranešimai spaudai

2016
sausio
15 d.

Ministrė A. Pitrėnienė: „Aktyvus mokymasis visą gyvenimą suteikia prasmės, pilnatvės pojūtį“

Su Trečiojo amžiaus universiteto vadovais ir klausytojais penktadienį susitikusi švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė pažymėjo, kad aktyvus mokymasis bet kokiame amžiuje yra raktas į sėkmingą žmogaus gyvenimą, todėl neformaliajam suaugusiųjų švietimui ir toliau turi būti užtikrinamas reikiamas dėmesys.

„Džiugu, kad mokymosi visą gyvenimą veiklų skatinimui ir plėtojimui jau yra atlikta nemažai darbų. Praėjusių metų spalį įsigaliojęs Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas įtvirtino koordinuotą planavimą savivaldybėse ir pagerino suaugusiųjų švietimo galimybes. Taip pat nustatyti principai, kaip bus finansuojamas suaugusiųjų švietimas valstybės ir savivaldybių lėšomis“, - kalbėjo švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė.

Suaugusių švietimo koordinatoriai savivaldybėse analizuos gyventojų poreikius ir pasirūpins, kad jie mokytųsi to, ko labiausiai reikia jų asmeniniam ir profesiniam augimui, stebės mokymo kokybę, koordinuos visus vietos bendruomėnje vykstančius procesus suaugusiųjų švietime ir rengs veiklos planus. Neformalusis suaugusiųjų švietimas bus finansuojamas vykdant programų atranką. „Aktyvus mokymasis visą gyvenimą suteikia žmogui prasmės, pilnatvės pojūtį, todėl norime visiems senjorams sudaryti sąlygas įgyti žinių ir kompetencijų, kurios praturtintų asmeninį gyvenimą ir padėtų profesinėje veikloje. Kartu tai svarbu ir valstybės mastu – tik mokymasis visą gyvenimą gali užtikrinti sėkmingą perėjimą prie žiniomis grįstos ekonomikos ir visuomenės“, - teigė ministrė.

2016 m. neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms finansuoti Švietimo ir mokslo ministerijos biudžete numatyta apie 290 tūkst. eurų. Šios lėšos skiriamos konkurso būdu, į jas gali pretenduoti ir Trečiojo amžiaus universitetai – pernai šeši jų gavo finansavimą.

Taip pat planuojama iš Europos Sąjungos paramos skirti 1,7 mln. eurų suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų plėtrai. Numatoma finansuoti regionuose vykdomas neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, taip pat skirti papildomą dėmesį neformaliojo suaugusiųjų švietimo kokybės gerinimui. Trečiojo amžiaus universitetai taip pat galės pasinaudoti šia parama.

Finansuojant suaugusiųjų švietimo mokymosi programas siekiama plėtoti mokymosi visą gyvenimą paslaugas regionuose, garantuoti teisę visą gyvenimą ugdyti savo asmenybę, įgyti žinių ir gebėjimų, gerinti profesinius įgūdžius, sudaryti sąlygas mokytis trečiojo amžiaus universitetuose.

 

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
Tel. 8 5 219 1173
El. paštas info@smm.lt