Pranešimai spaudai

2016
rugpjūčio
30 d.

Ministrė A. Pitrėnienė apdovanojo aktyviausiai judriosiose pertraukose dalyvavusias mokyklas

„Kokius darbus kiekvienas iš jūsų pirmiausia nuveiktų, jei taptų švietimo ir mokslo ministru?“, - paklausė iš įvairių šalies mokyklų į susitikimą Švietimo ir mokslo ministerijoje atvykusių mokinių švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė. Čia antradienį padėkomis buvo apdovanoti nacionalinėje judriųjų pertraukų akcijoje dalyvavusios mokyklos. Akciją organizavo Ignalinos rajono mokinių asociacija.

„Dėkoju, kad atsiliepėte į ministerijos rekomendaciją organizuoti fiziškai judrią pertrauką. Ši pertrauka – tai ne tik fizinės veiklos skatinimas, tačiau ir mokyklos bendruomenės tarpusavio pasitikėjimo, bendravimo, bendradarbiavimo stiprinimas. Tai, kad aktyviai ją organizavote savo mokyklose rodo, kad esate veiklūs ir sumanūs, todėl jūsų nuomonė, kaip reikėtų tobulinti mūsų šalies švietimo sistemą man yra labai svarbi. Įsivaizduokite, kad esate švietimo ir mokslo ministras. Ko pirmiausia imtumėtės?“, - kalbėjo švietimo ir mokslo ministrė, pakvietusi mokinius surašyti svarbiausius, jų nuomone, darbus švietimo srityje.

Susitikime su švietimo ir mokslo ministre dalyvavo nacionalinėje judriųjų pertraukų akcijoje dalyvavusių mokyklų atstovai, mokinius atlydėję mokytojai, tėvai, Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) l.e.p. prezidentė Dovilė Bikelytė bei visuomeniniai ministrės patarėjai, kuriuos LMS delegavo praėjusių metų spalį.

Mokiniai diskutavo poromis, keisdamiesi tarpusavyje, o paskui viską surašė ant ministrės atsineštų lapų. Jie išskyrė kelias sritis – mokinių vertinimą, mokytojų kvalifikacijos tobulinimą, švietimo finansavimą, mokyklų atotrūkio mažinimą, kovą su patyčiomis ir kt., jas aptarė su ministre.

„Džiaugiuosi, kad paminėjote tuos darbus, kurie yra ir mano dėmesio centre. Pavyzdžiui, mokinių vertinimas. Esame numatę pertvarkyti egzaminų sistemą sukuriant darnią įvairių ugdymo rezultatų kaupimo ir pripažinimo sistemą, fiksuojančią visą gyvenimą augančią žmogaus patirtį, pripažįstančią visapusišką asmenybės brandą. Jau 2018 m. stosiantieji į aukštąsias mokyklas galės gauti papildomų balų už brandos darbą ir savanorystę“, - sakė ministrė A. Pitrėnienė.

Švietimo ir mokslo ministrė pasidžiaugė, kad šiemet pavyko susitarti dėl svarbiausių pedagogų rengimo, kvalifikacijos, veiklos vertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos kaitos krypčių. Naujajame projekte numatytas tęstinis kvalifikacijos tobulinimas, kuris apima ne mažiau kaip 40 val.

„Kitas svarbus akcentas – individuali kiekvieno mokinio pažanga. Lietuvoje jau yra gerų pavyzdžių: kai kuriose mokyklose rengiamos individualios mokinių pažangos ataskaitos, patys mokiniai mokomi nustatyti savo pasiekimus, kelti tolesnio mokymosi tikslus“, - pažymėjo ministrė.

Pasak švietimo ir mokslo ministrės, aktualus išlieka ir patyčių klausimas. Tyrimai rodo, kad mokinys, jaučiantis pasitenkinimą mokymusi, pasiekia 128 taškais daugiau, kas atitinka daugiau nei trejus mokslo metus. Numatoma, kad iki 2020 m. smurto ir patyčių prevencijos programose dalyvaus ne mažiau kaip 95 proc. mokyklų.

Vėliau susitikimo metu švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė įteikė padėkas mokykloms, dalyvavusioms nacionalinėje judriųjų pertraukų akcijoje. Tai Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija, Joniškio r. Gasčiūnų pagrindinė mokykla, Utenos Dauniškio gimnazija, Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija, Utenos Krašuonos progimnazija, Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinė mokykla, Plungės „Ryto“ pagrindinė mokykla, Kauno Palemono gimnazija, Plungės Senamiesčio gimnazija, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija ir Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija. Taip pat ministrės padėka buvo apdovanota šią akciją suorganizavusi Ignalinos rajono mokinių asociacija.

Pernai rudenį Ignalinos rajono mokinių asociacijai gimė idėja daryti judriąsias pertraukas iššūkio principu. Taip fiziškai aktyvios pertraukos virusas netruko pasklisti po visas rajono mokyklas. Akcijai pasiteisinus, asociacija ją perkėlė į nacionalinį lygmenį.

Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-457 patvirtintų 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 33 punkte rekomenduojama mokykloje „sudaryti sąlygas mokiniui kasdien turėti fiziškai aktyvią pertrauką tarp pamokų, ne trumpesnę kaip 25 min.“ Kokia ji bus, priklauso nuo mokyklos bendruomenės. Mokiniai, jų tėvai, mokytojai ir mokyklos administracija turi susitarti dėl judriosios pertraukos organizavimo formos, būdų ir priemonių. Šios pertraukos metu galima veikti viską, kas skatina fizinį aktyvumą – šokti, atlikti mankštą, žaisti judriuosius žaidimus ar tiesiog pamėtyti į krepšį.


Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. p. info@smm.lt