Pranešimai spaudai

2015
rugpjūčio
25 d.

Ministrė A. Pitrėnienė dalyvavo konferencijoje „Profesinis mokymas pameistrystės forma“

autor. Martynas Ambrazas (ELTA)

„Pameistrystė yra vienas iš mūsų šalies profesinio mokymo sistemos plėtros prioritetų. Apie jos naudą kalbama daug, ji ypač reikalinga jaunimui. Europoje atlikti tyrimai rodo, kad pameistrystės forma mokęsi jaunuoliai lengviau pereina iš mokymo įstaigos į darbo rinką ir įsidarbina pagal kvalifikaciją, gauna didesnį atlyginimą, greičiau susiranda darbą ir ilgiau jame išsilaiko“, - pameistrystės mokymo formos privalumus vardijo švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė, antradienį dalyvavusi konferencijoje „Profesinis mokymas pameistrystės forma“.

Pameistrystės esmė yra mokymasis darbo vietoje, kai sudaromos sąlygos rengti kvalifikuotą darbuotoją konkrečiai darbo vietai, geriau įsiklausant į darbdavio lūkesčius. Tuomet didėja dermė tarp kvalifikuotų darbuotojų rengimo ir darbo rinkos paklausos. Pasak ministrės, pagrindinis pameistrystės tikslas ir yra pagerinti profesinio mokymo kokybę, užtikrinat darbdavių ir profesinių mokyklų bendradarbiavimą.

A. Pitrėnienė konferencijos metu pažymėjo, kad nepaisant rengiamų specialistų pasiūlos Lietuvos įmonėms trūksta kvalifikuotų darbuotojų. Dėl šios priežasties pastaraisiais metais profesinėse mokyklose kuriami sektoriniai praktinio mokymo centrai, kurie sudaro galimybes pirminiam praktinių įgūdžių suteikimui, o tolesnis bendradarbiavimas su įmone ir darbininko mokymas jo darbo vietoje leidžia parengti savarankiškam darbui pasiruošusį žmogų. Šiuo metu jau veikia 28 tokie centrai. Iki 2015 m. pabaigos jų iš viso bus 42. 

„Mes taip pat privalome neužmiršti, kad darbininkui yra būtinas gebėjimų atnaujinimas ar kvalifikacijos keitimas, atsižvelgiant į sparčiai kintančius įrenginius ir naujas technologijas, augančius darbo našumo reikalavimus. Pameistrystė tam yra palanki mokymo forma, nes kvalifikacijos tobulėjimas galimas neatitrūkstant nuo darbo vietos“, - pabrėžė švietimo ir mokslo ministrė.

Lietuvos profesinio rengimo strateginiuose dokumentuose pameistrystės vystymui ir plėtrai yra numatytos priemonės. Siekiama, kad pameistrystė taikymas taptų sistemingu profesinio mokymo procesu. Prie šios sistemos kūrimo A. Pitrėnienė pakvietė savo darbais prisijungti visus konferencijos dalyvius – darbo rinkos ir profesinio mokymo atstovus.

Konferencijos metu taip pat buvo apžvelgti projekto „Profesinis mokymas pameistrystės forma darbo rinkos mokymo centruose“ rezultatai, pasidalyta darbdavių ir pameistrių patirtimi, pristatytas tarptautinis projektas „Mokymo darbo vietoje ir pameistrystės teminis tinklas“.

2014 m. pameistrystės profesinio mokymo forma mokėsi per 600 mokinių, 2015 m. – dar 300 daugiau (iš viso 900 žmonių).

 

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
Tel. 8 615 15251
El. paštas info@smm.lt