Pranešimai spaudai

2016
liepos
12 d.

Ministrė A. Pitrėnienė: Lietuva turės modernų jūros tyrimų centrą

Liepos 12 d. pasirašyta finansavimo sutartis dėl 10,9 mln. eurų iš Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų ES struktūrinių fondų skyrimo moderniam jūros tyrimų centrui Klaipėdoje. Sutartį Švietimo ir mokslo ministerijoje pasirašė Centrinė projektų valdymo agentūra ir Klaipėdos universitetas.

„Džiaugiuosi, kad turėsime modernų jūros tyrimų centrą, kuris Klaipėdos universitetui leis plėtoti jūrinio sektoriaus aukštąsias technologijas ir bendradarbiavimą su verslu bei sėkmingai konkuruoti tarptautinėje erdvėje. Tai bus aukščiausio lygio specialistų rengimo bazė“, – sako švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.

Planuojama, kad naujas modernus jūros tyrimų centras Klaipėdos universiteto miestelyje iškils 2017 m. pabaigoje. Beveik 6 tūkst. kvadratinių metrų ploto mokslinių laboratorijų pastate bus įdiegta naujausia biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų tyrimų įranga. Pastato vertė – daugiau kaip 10 mln. eurų.

Sukurta šiuolaikinė jūros aplinkos ir jūrinių technologijų mokslinių tyrimų aplinka, atviros prieigos mokslinės laboratorijos bei sutelktas mokslinis potencialas sudarys puikias sąlygas vykdyti aukštesnio lygio jūros aplinkos ir mokslinių technologijų mokslinius tyrimus ir komercinti jų rezultatus.

Naujame pastate veiks keturios KU Jūros tyrimų ir atviros prieigos centro laboratorijos: Jūros ekosistemų, Jūros chemijos, Vandens transporto technologijų ir Jūrinių konstrukcijų patikimumo. Laboratorijose dirbs tarptautinį pripažinimą pelnę aukščiausio lygio Lietuvos jūrinio sektoriaus mokslininkai.

Naujose laboratorijose bus atliekami įvairūs vandens aplinkos ir gyvųjų organizmų tyrimai, atskleidžiantys vandens ekosistemų būklės problemas ir kaitos tendencijas, bus analizuojamos kuro savybės, biodegalų panaudojimo galimybės, kuriamos išskirtinių savybių kompozitinės ir konstrukcinės medžiagos, vystomos aplinkos taršą mažinančios technologijos ir pan.

Pastate bus įrengtos išskirtinės automatikos, silpnųjų srovių, vėdinimo, kolektorinio šildymo, kondicionavimo inžinerinės sistemos bei „žaliasis“ stogas, ant kurio bus sumontuoti atsinaujinančią energiją teikiantys šaltiniai. Pastate numatyta įrengti 150 vietų konferencinę erdvę, skirtą mokymams, seminarams ir kitiems renginiams. Čia veiks moderni skaitykla, bus įrengti poilsio kambariai.

Projekto „Jūrinio slėnio branduolio sukūrimas ir studijų infrastruktūros atnaujinimas“ (JŪRA) įgyvendinimo II etape Klaipėdos universiteto miestelio teritorijoje siekiama išplėtoti bendrąją ir technologinę mokslinių tyrimų bei eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūrą.

 

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt
Tel. +370 5 219 1130