Pranešimai spaudai

2016
lapkričio
17 d.

Ministrė A. Pitrėnienė: prioritetas – individuali kiekvieno mokinio pažanga

Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubo (LIMK) konferencijoje „Mokinio pažangos matavimas mokykloje“ ketvirtadienį dalyvavusi laikinai einanti švietimo ir mokslo ministro pareigas Audronė Pitrėnienė pažymėjo, kad individuali kiekvieno mokinio pažanga – vienas iš šių mokslo metų prioritetų, kuriam didžiulį dėmesį turi skirti visos šalies mokyklos.

„Vieno recepto, kaip padėti mokiniams pagerinti jų pasiekimus, nėra – visos mokyklos labai individualios. Todėl reikia apie tai kalbėtis, dalytis patirtimi, ieškoti savų, mokyklos bendruomenei tinkamų priemonių. Kiekvienas mokinys gali padaryti individualią pažangą“, - akcentavo l.e.p. ministrė.

Dvi dienas truksiančios kasmetinės LIMK konferencijos metu klubo nariai, mokyklų atstovai lankysis Vilniaus bendrojo ugdymo įstaigose, susipažins su jų pasiekimais užsienio kalbų integracijos į dalykus, pagalbos mokiniui, refleksijos organizavimo pamokoje bei kitose srityse. Prof. A. Bumblauskas konferencijos dalyviams skaitys pranešimą apie tai, kokias žinias mokiniui turi suteikti istorijos pamokos, dr. V. Sičiūnienė supažindins su standartizuotų testų rezultatų panaudojimu planuojant ir stebint mokinių pažangą, o Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Monika Bilotienė pristatys, kaip matuojama mokinio pažanga – (įsi)vertinimo duomenys.

Pernai rudenį 20-metį minėjęs LIMK vienija keliasdešimt mokyklų, mokytojų, vadovų. Klubo tikslas – siūlyti naujas švietimo idėjas, diegti naujoves, inicijuoti pažangius projektus, remti mokyklas, kurios juos įgyvendina, dalytis patirtimi. Klubo nariams organizuojami kūrybiniai seminarai, skiriamos lėšos ir tarpininkaujama finansuojant klubo narių projektus. Asociacija taip pat bendradarbiauja su analogiškomis pasaulio šalių organizacijomis.

 

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt