Pranešimai spaudai

2017
balandžio
06 d.

Ministrė J. Petrauskienė EBPO pristato Lietuvos švietimą

Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė balandžio 6–7 d. dalyvauja Paryžiuje vyksiančioje Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Švietimo politikos komiteto XXI sesijoje, per kurią bus aptariamas Lietuvos švietimo srities pasirengimas narystei EBPO ir pristatoma Lietuvos švietimo sistema.

Balandžio 6 d. ministrė J. Petrauskienė susitinka su EBPO Švietimo ir įgūdžių direktorato vadovais. Susitikimuose bus pristatomos direktorato veiklos švietimo srityje, aptariami įgūdžių strategijos, mokytojų rengimo, aukštojo mokslo klausimai. Ministrei taip pat bus pristatytas EBPO projektas „Education 2030”.

Balandžio 7 d. EBPO Švietimo politikos komiteto XXI sesijos metu ministrė J. Petrauskienė pristatys Lietuvos švietimo politiką, jos pagrindines tendencijas, stipriąsias puses, iššūkius ir numatomus darbus, vyks diskusija su EBPO valstybėmis narėmis.

Ministrės vizitas EBPO – tai dalis Lietuvos pasirengimo stoti į EBPO.


Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt