Pranešimai spaudai

2010
sausio
13 d.

Ministro Gintaro Steponavičiaus reprezentacinių lėšų panaudojimas 2009 m.


Švietimo ir mokslo ministerija pateikia informaciją apie išlaidas, skirtas ministro reprezentacijai.
Išlaidoms reprezentacijai 2009 metais buvo skirta 22 374 Lt.
Išleista 10 607 Lt. (knygos, dalykiniai pietūs, suvenyrai). Likę nepanaudoti 11 767 Lt. grąžinti į biudžetą.

Komunikacijos skyrius
tel. (8 5) 2191213