Pranešimai spaudai

2012
sausio
30 d.

Mokiniai per šalčius į mokyklas neturėtų eiti


Švietimo ir mokslo ministerija primena, kad, vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais, esant 20 laipsnių šalčio temperatūrai pamokos gali būti neorganizuojamos visų tipų bendrojo lavinimo mokyklų 1-5 klasėse. O temperatūrai nukritus iki 25 laipsnių šalčio, pamokos nevyksta bendrojo lavinimo mokyklų 6-12 klasių mokiniams bei bendrąjį lavinimą teikiančių profesinių mokyklų moksleiviams. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

Elona Bagdanavičienė
Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 2191253