Pranešimai spaudai

2008
gruodžio
22 d.

Mokiniai pritaria popierizmo mažinimui mokyklose


Naujai išrinktas V-tos kadencijos Lietuvos mokinių parlamentas (toliau LMP) šiandien, gruodžio 22d., LR Švietimo ir mokslo ministerijai (toliau ŠMM) įteikė raštišką poziciją dėl dokumentų skaičiaus sumažinimo Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams.LMP šiuo klausimu pritaria LR ŠMM nutarimui mažinti dokumentų skaičių mokyklose, nes mano, kad dėl didelio pedagogų užimtumo tvarkant mokinių pažymių knygeles, pildant anketas bei rašant programas nukenčia mokymo kokybė.

"Tyrimais parodyta, kad mokytojai daugiausiai laiko skiria įvairių dokumentų tvarkymui. Taip pat pastebėta, kad informacija, kurios reikalauja mokyklos administracija, dažnai yra kartojama, t.y. mokytojas tokią pačią informaciją turi pateikti kelis kartus skirtinguose šaltiniuose. Dėl šios priežasties mažiau dėmesio skiriama pačiam ugdymo procesui."– teigia LMP pirmininkas Simonas Stankus.

Švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus įsakymu sudaryta darbo grupė iki sausio 15 dienos turi pateikti siūlymus, kokių privalomų dokumentų bendrojo lavinimo mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos gali atsisakyti, ir kaip derinti papildomos informacijos poreikį iš apskričių viršininkų ir savivaldybių administracijų.

Mokinių atstovai mano, kad tik konstruktyvūs žingsniai, sprendžiant mokytojų krūvio problemą, turės teigiamos įtakos ne tik pedagogų darbo, bet ir mokinių lavinimosi kokybei.

Gruodžio 18-19 dienomis įvyko pirmoji V-tos kadencijos LMP sesija. Jos metu taip pat buvo svarstytos problemos dėl mokinių kultūrinės veiklos, sveikatos ir saugumo mokykloje.

Lietuvos mokinių parlamentas yra demokratiškai renkama mokinių institucija, atstovaujanti mokinių interesams bei konstruktyviai dalyvaujanti kryptingos vaikų ir jaunimo politikos formavime. Lietuvos mokinių parlamentas svarsto Lietuvos mokiniams aktualius klausimus, problemas, teikia siūlymus valstybinėms institucijoms, inicijuoja diskusijas, įgyvendina projektus.

Ministro atstovė spaudai
Aistė Skaržinskaitė
Aiste.Skarzinskaite@smm.lt
Tel. 2191182, 8 614 13069

Simona Tamulytė
LMP Viešųjų ryšių grupės vadovė
Vilniaus regioninio skyriaus pirmininkė
Tel.: 861001190
El.p.: s.tamulyte@gmail.com

Paieška