Pranešimai spaudai

2007
gruodžio
19 d.

Mokslo ir studijų institucijų vadovų ir mokytojų darbo apmokėjimo permainos


Švietimo ir mokslo ministerija šiandien, gruodžio 19 d., Vyriausybei pateikė projektą, kuriame numatyta pakeisti mokslo ir studijų institucijų vadovų, jų pavaduotojų, akademinių padalinių vadovų, pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų darbo apmokėjimo sąlygų aprašą. Šio pakeitimo esmė – kad mokslo ir studijų institucijų vadovų atlyginimai būtų susieti su institucijose dirbančių mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų darbo užmokesčiu. Balandį priėmus Vyriausybės nutarimą, buvo pakeista mokslo ir studijų institucijų vadovų ir akademinių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka, ir kai kuriose mokslo ir studijų institucijose vadovams buvo nustatytas maksimalus (arba artimas jam) darbo užmokestis, neatsižvelgiant į tai, kad kitų akademinių darbuotojų darbo užmokestis pakilo palyginti nežymiai. Dėl to atsirado pernelyg didelis atotrūkis tarp vadovų ir akademinių darbuotojų darbo apmokėjimo.

Vyriausybė pritarė siūlymui, kad mokslo ir studijų institucijų vadovams nustatytas mėnesinis darbo užmokestis (tarnybinis atlyginimas, priedas ir priemoka) negali viršyti institucijos mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų praėjusių metų 4 vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių.

Šiandien per posėdį Vyriausybėje taip pat buvo svarstytas Naujos mokytojų darbo apmokėjimo sistemos įgyvendinimo programos pakeitimas.

Pagal šiuo metu galiojančią Naujos mokytojų apmokėjimo sistemos įgyvendinimo programą, numatyta, kad įvedant etatinį apmokėjimą, nuo sausio 1 d. turi būti įvesta 1,2 mokamos valandos už papildomus darbus. Atsižvelgiant į švietimo darbuotojų profesinių sąjungų siūlymus ir būtinybę sparčiau didinti pedagogų darbo užmokestį, nuo sausio mėnesio numatoma ne įvesti papildomai apmokamas valandas, bet padidinti tarifinių atlygių koeficientus, kad darbo užmokesčio padidėjimą pajustų kiekvienas mokytojas.

Vyriausybė pritarė ministerijos siūlymui, kad pirmuoju Programos įgyvendinimo laikotarpiu būtų apsiribojama priemonėmis, kurios jau yra įgyvendintos (vidutinis mokytojo darbo krūvis 25,2 valandos per savaitę, iš jų 18 valandų – kontaktinės ir 7,2 valandos – nekontaktinės; iš viso įvestos 3 papildomai apmokamos valandos) ir nutarimo projekte pavesti Švietimo ir mokslo ministerijai kartu su Finansų ministerija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengti ir iki 2008 m. gegužės 1 d. pateikti Vyriausybei pasiūlymus dėl Programos įgyvendinimo antruoju laikotarpiu.

Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė
Aida Janionytė
Tel. (8 5) 2191233