Pranešimai spaudai

2016
sausio
05 d.

Pirmus metus dirbantiems pedagogams rengiamas Jaunojo mokytojo forumas

Sausio 6 d. 10 val. Švietimo ir mokslo ministerijos bei Ugdymo plėtotės centro iniciatyva Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje (Augustijonų g. 8) vyks Jaunojo mokytojo forumas, kuriame dalyvaus  jaunieji mokytojai, mokyklose pradėję dirbti 2015 metais.
Šio renginio tikslas – suteikti galimybę po studijų pradėjusiems mokyklose dirbti mokytojams burtis į profesinį tinklą, sukurti bendradarbiavimo ir palaikymo ryšius  ir padėti spręsti iššūkius, su kuriais jie susiduria pirmaisiais profesinės karjeros metais.

Forumo dalyviai diskutuos apie mokytojo vaidmenį formuojant  klasės, mokyklos kultūrą, kuriant klasės valdymui padedančius susitarimus,  stiprinant mokinių atsakomybę už jų mokymąsi. mokytojas.  Kalbėsis apie tai, kaip efektyviai organizuoti vertinimą ir įsivertinimą pamokoje, kaip nuosekliai taikyti formuojamojo vertinimo strategijas, kaip suformuluoti gerus vertinimo kriterijus,  kaip pasitelkti kūrybinius resursus kasdienėje mokytojo praktikoje.

Tikimasi, kad renginys padės burti nuolat tobulėjančią ir rezultatyviai dirbančią profesionalių jaunųjų mokytojų bendruomenę.

Šis forumas jau antrasis, kuriame dalyvauja jauni mokytojai, mokyklose pradėję dirbti baigę studijas 2015 metais. Pirmasis vyko lapkričio mėnesį parodos „Mokykla 2015“ metu. Tokius renginius mokytojams, po studijų pirmus metus pradėjusiems dirbti mokyklose, planuojama tęsti ir toliau.

Švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis, iš viso šiais metais po studijų pradėjo dirbti 148 mokytojai. 

 

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
E.p.info@smm.lt
Tel. (8 5) 219 1253