Pranešimai spaudai

balandžio 12 d.

Skelbiami pavaldžių įstaigų paaiškinimai dėl audito išvadų

Balandžio 12 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje pradedami skelbti ministerijai pavaldžių įstaigų paaiškinimai dėl audito ataskaitoje pateiktų išvadų.

Ministras A. Monkevičius šią savaitę paprašė įstaigų vadovų raštiškų paaiškinimų. Su jais galima susipažinti čia. Informacija pildoma, skelbiama gavus pavaldžių įstaigų raštus.