Pranešimai spaudai

2017
gruodžio
12 d.

2018 m. valstybės biudžete daugiau lėšų švietimui ir mokslui; didės dėstytojų ir mokytojų atlyginimai

Kitų metų valstybės biudžete švietimui ir mokslui numatyta 1,3 mlrd. Eurų, arba beveik 23 mln. eurų daugiau nei šiemet. Papildomos lėšos bus nukreipiamos švietimo sektoriaus darbuotojų atlyginimams, psichologų etatams mokyklose steigti, mokykloms atnaujinti. Pirmą kartą per pastarąjį dešimtmetį numatytos didesnės sumos mokslininkų ir mokytojų atlyginimams didinti. Daugiau  kaip 50 proc. auga valstybės finansavimas neformaliojo švietimo krepšeliui.

2018 m. valstybės biudžete papildomai skirta 17 mln. Eur mokinio krepšeliui didinti, dėl bazinio atlyginimų dydžio išaugusiems švietimo darbuotojų atlyginimams, savivaldybių mokyklų rekonstrukcijai, Lietuvos piliečių studijų stipriausiose pasaulio aukštosiose mokyklose rėmimui.

Daugiau kaip 5 mln. Eur pridėti kompleksinei pagalbai vaikams ir šeimai. Iš jų beveik 4 mln. Eur skiriama naujiems psichologų etatams mokyklose, 1,3 mln. Eur – tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms savivaldybėse įsteigti, siekiant vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, kompleksiškai teikti švietimo, socialines ir sveikatos paslaugas.

„Perskirsčius valstybės asignavimus tarp jau vykdomų priemonių, sutelktos valstybės lėšos prioritetinėms sritims. Tai yra mokytojų ir dėstytojų atlyginimai, kurie žymiau nebuvo didinti daugelį metų“, - sako švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

Mokslininkų ir dėstytojų atlyginimams didinti nuo 2018 m. sausio 1 d. numatyta 22,6 mln. Eur. Beveik 23 mln. Eur. skiriama mokytojų darbo užmokesčio ir bendrojo ugdymo finansavimo reformoms įgyvendinti nuo 2018 m. rugsėjo 1 d., iš jų papildomi 17,4 mln. Eur numatyta mokytojų atlyginimams:  šiomis lėšomis bus finansuojamos darbo valandos, už kurias neatlyginama dabar.

Kitąmet beveik 4 mln. Eur auga valstybės finansavimas neformaliojo švietimo krepšeliui – iš viso skiriama 11 mln. Eur. Krepšeliu galės pasinaudoti ir užsiėmimus po pamokų lankyti daugiau mokinių.

Didžiąją valstybės asignavimų švietimui ir mokslui dalį – 809 mln. Eur – sudaro lėšos ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų ugdymui. Mokslui ir studijoms tenka 389 mln. Eur, profesiniam mokymui – 101 mln. Eur.


Komunikacijos skyrius
El.p.info@smm.lt
Tel. (8 5) 2191235
 

Paieška