Pranešimai spaudai

2016
rugsėjo
12 d.

Atnaujinta dorinio ugdymo programa, atsiranda naujų modulių

autor. Artūras Žukas

Gimnazijų III–IV klasių mokiniai šiais mokslo metais turės daugiau galimybių rinktis – dorinio ugdymo programa papildyta naujais moduliais. Etikos srityje atsiranda du nauji dalykai – „Etiketas ir kultūrų įvairovė“, „Bioetika ir ekologinė etika“, o tikybos srities naujas modulis – „Meilė ir šeima“. Programą patvirtino švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.

„Rengėjai, atnaujinę dorinio ugdymo programą vyresnėms klasėms, atsižvelgė į šiuolaikinio gyvenimo aktualijas. Svarbu, kad mokykloje mokiniai ne tik susipažintų su įvairių kultūrų papročiais, svarbiomis bioetikos, ekologinėmis problemomis, globalaus pasaulio iššūkiais, bet ir sugebėtų šias problemas spręsti, ugdytųsi kritinį mąstymą, tvirčiau formuotųsi jų pasaulėžiūra“, – sako švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.

Modulis „Bioetika ir ekologinė etika“ aktualus visuomenės gyvenimą veikiant mokslo ir technologijų pažangai, iškilus naujų ekologinių, bioetikos ir moralinių problemų. Į jų svarstymą ir sprendimą turėtų aktyviai įsitraukti ir mokytojai, ir mokiniai.

Globalizacija skatina spartesnius kultūrinius mainus, o kartu ir diskretiškos tarpkultūrinės komunikacijos bei etiketo išmanymo poreikį. Dėl to įvestas modulis „Etiketas ir kultūrų įvairovė“.

„Meilė ir šeima“ – tai katalikų tikybos modulis. Mokiniai, pasirinkę šį modulį, sustiprins krikščioniškos pasaulėžiūros nuostatas meilės ir šeimos klausimais. Modulio rengėjai sudarė programą taip, kad mokiniai ugdytųsi svarstydami, analizuodami, įvairiais požiūriais vertindami žmogaus prigimtį, moters ir vyro lytiškumą, draugystę, santuoką, šeimą.

Taip pat parengta metodinė medžiaga mokytojams http://www.upc.smm.lt/ugdymas/vidurinis/rekomendacijos/.

Baigiamųjų klasių mokiniams parengta inovatyvi skaitmeninė mokymosi priemonė

„Dorinis ugdymas“: http://smp2014do.ugdome.lt/.

 

Naują programą galima surasti čia

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6310dac06f4e11e6a014b8463e530a88.

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 1197

El. p. info@smm.lt