Pranešimai spaudai

2019
balandžio
05 d.

Audito rezultatai taps ŠMSM pavaldžių įstaigų reorganizacijos pagrindu

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, atlikusi pavaldžių įstaigų funkcijų auditą, nustatė funkcijų dubliavimo, nebūdingų funkcijų vykdymo, neracionalaus žmogiškųjų išteklių valdymo atvejų. Audito rezultatai taps įstaigų reorganizavimo pagrindu.


Funkcijų vidaus auditas atliktas 19 ministerijai pavaldžių įstaigų 2018 m. gruodžio -  2019 m. kovo mėn. Visa audito ataskaita skelbiama čia.

Paieška