Pranešimai spaudai

2017
balandžio
04 d.

Darbą pradeda švietimo ir mokslo viceministras Gražvydas Kazakevičius

Balandžio 4 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje viceministru pradeda dirbti Gražvydas Kazakevičius. Jis kuruos švietimo klausimus.

G. Kazakevičius turi didelę organizacinio ir vadovaujamojo darbo patirtį švietimo srityje: dalyvavo kuriant mokyklų veiklos tobulinimo sistemą, rengiant mokymo programas, koordinavo ugdymo turinio kūrimą ir atnaujinimą.

Pastaruoju metu dirbo Švietimo ir mokslo ministerijos Ugdymo plėtotės centro direktoriaus pavaduotoju. 2006-2015 metais ėjo Švietimo ir mokslo ministerijos Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros (NMVA) direktoriaus pareigas.

2001-2002 metais G. Kazakevičius dirbo Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje – buvo Kultūros, švietimo ir sporto departamento direktorius.

G. Kazakevičius 1986 m. Vilniaus pedagoginiame institute įgijo istorijos mokytojo ir visuomenės mokslo mokytojo kvalifikaciją. 1986-1990 m. dirbo istorijos mokytoju Radviliškio r. Tyrulių vidurinėje mokykloje, nuo 1990 m. – Pakruojo r. Žeimelio vidurinėje mokykloje. 1991-2002 m. buvo šios mokyklos direktorius.

2003-2012 metais G. Kazakevičius yra parengęs 8 mokymų programas. Vienas ir su bendraautoriais yra sudaręs ir išleidęs per dešimt knygų, parašęs kelias dešimtis straipsnių ir publikacijų.

G. Kazakevičius 2014 m. baigė projekto „Lyderių laikas“ švietimo konsultantų rengimo programą.

 

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
Tel. +370 5 219 1200
El. paštas info@smm.lt