Pranešimai spaudai

2019
lapkričio
15 d.

Derinamas ministerijos ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos sutarties projektas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, vadovaujama Andriaus Navicko, po derybų parengė naują Lietuvos švietimo šakos kolektyvinę sutartį. Projektas šiuo metu derinamas su Finansų ir Socialinės ir darbo apsaugos ministerijomis, vėliau jis bus teikiamas Vyriausybei. Jeigu Vyriausybė pritartų projektui, jos nutarimu, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija būtų įgaliota pasirašyti sutartį su šia profesine sąjunga.

Sutarties projekte įrašytas punktas nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. ir nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. mokytojų atlyginimus padidinti po 10 proc. 2020 m. tam reikėtų 19,3 mln. Eur, o 2021 m. – 59,8 mln. Eur.

Taip pat numatyta nuosekliai didinti švietimo pagalbos specialistų, mokyklų bibliotekininkų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo užmokestį.

Mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nuo 2020 m. sausio 1 d. numatyta panaikinti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų intervalus, paliekant maksimalų koeficientą. Šiam tikslui įgyvendinti 2020 m. reikėtų 8,2 mln. Eur. Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, pareiginės algos koeficientai nuo kitų metų rugsėjo būtų sulyginami su bendrojo ugdymo mokytojų koeficientais ir taip pat didėtų 10 proc. Šiai nuostatai įgyvendinti reikėtų per 20,6 mln. eurų.

Sutarties projekte taip pat numatyta darželių auklėtojų ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų nekontaktinių valandų skaičių etate didinti nuo 3 iki 6 val., nuo 2021 m. kasmet pridedant po 1 nekontaktinę valandą. Preliminarus papildomų lėšų poreikis būtų 13,3 mln. Eur.

Sutarties projekte sulygtos svarbios nuostatos dėl mokinių skaičiaus klasėse sumažinimo. Pagal projektą, nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. pradinio ugdymo klasėse didžiausias leistinas mokinių skaičius sumažėtų nuo dabartinių 24 iki 22 mokinių. Mažinimas būtų pradedamas palaipsniui sudarant naujas pirmąsias klases. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo klasėse mokinių palaipsniui sumažėtų nuo 30 iki 28. Projekte taip pat numatyta, kad nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių skaičius būtų dauginamas iš 2 ir, formuojant klases, būtų atsižvelgiama į padidintą šių mokinių skaičių.

Sutarties projekte nuo 2020 m. sausio 1 d. numatyta skirti papildomų lėšų pedagoginių darbuotojų skaičiui optimizuoti, mokant išeitines išmokas. Tam reikėtų 3,2 mln. Eur. Taip pat numatyta sukurti teisines prielaidas, leidžiančias išeiti į pensiją šešiasdešimtmečiams mokytojams, turintiems 30 metų pedagoginio darbo stažą. Sutarties projekte taip pat numatyta didinti lėšas, skiriamas mokykloms mokymo priemonėms įsigyti.  Iš viso sutarties nuostatoms įgyvendinti 2020 m. reikėtų papildomai skirti 61,6 mln. Eur. 

Derybinė grupė buvo sudaryta 2019 m. birželio pradžioje: ši profsąjunga nebuvo sudariusi su Vyriausybe 2017 m. šakos kolektyvinės sutarties, kurią pasirašė kitos profesinės sąjungos ir kurios atnaujinimų projektas pateiktas Vyriausybei šių metų spalio 1 d. Todėl šią vasarą buvo pradėtos derybos su ministerija. Derybinės grupės susitikimai ministerijoje buvo rengiami kas savaitę. 

 

Norint įgyvendinti abiejų sutarčių su profesinėmis sąjungomis projektų nuostatas, 2020 m. iš valstybės biudžeto reikėtų 118 mln. Eur.

 

 
 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

Komunikacijos skyrius

El. paštas info@smm.lt