Pranešimai spaudai

2018
lapkričio
15 d.

Etatinio koordinavimo grupė sutarė tobulinti modelį

Etatinio darbo apmokėjimo modelis bus tobulinamas įvertinus ir atsižvelgus į švietimo bendruomenės siūlymus, tai sutarta šiandien Etatinio koordinavimo darbo grupės posėdyje, vykusiame Švietimo ir mokslo ministerijoje. Grupės posėdyje, kuriame dalyvavo savivaldybių, profesinių sąjungų atstovai, taip pat mokytojai, mokyklų vadovai, mokytojų asociacijos, sutarta per dvi savaites pateikti konkrečius pasiūlymus.

„Negalime tikėtis, kad tokio dydžio pokytis, brendęs dešimtmetį, būtų įgyvendintas be kylančių klausimų. Turime atidžiai pasižiūrėti, kas neveikia, galbūt nepakankamai aiškus etatinio aprašas. Sutarkime, ką ir kaip tikslinti. Pokyčio įgyvendinimo sėkmė priklauso nuo mūsų visų, nes švietimo sistema  daugiapakopė, dalyvauja savivaldybės, mokyklos. Kai kurios švietimo įstaigos etatinio įvedimo klausimus išsprendė per pirmą mėnesį, kitos uždelsė, gal buvo ir nenoro. Geras grupės narių siūlymas keistis gerąja patirtimi, padėti vieni kitiems“, - grupės posėdyje kalbėjo švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

Dauguma darbo grupės narių pabrėžė, kad streikas neadekvati priemonė sprendžiant etatinio tobulinimo klausimus.

Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos atstovė Asta Turskienė sakė, kad mokytojai nėra prieš etatinį. „Etatinis stovi ant bėgių, jo tikrai reikėjo. Taip, yra problemų, todėl reikia sėsti ir žiūrėti, bet tikrai ne streikuoti. Reikia paisyti vaikų interesų, mokiniams šitas streikas kenkia“, - kalbėjo A. Turskienė.

„Nematau pagrindo streikuoti, mokytojus pasiekė papildomos lėšos, atlyginimai padidėjo 81 proc. Lazdijų rajono mokytojų. Daug metų kalbėjome apie etatinį ir pagaliau jis pajudėjo, ir jokios skubos čia nebuvo. Ne per anksti įvedėme, o per vėlai“, - sakė Lazdijų rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Utenos rajono švietimo skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas posėdyje sakė, kad etatinio sėkmė didele dalimi priklauso nuo mokyklų bendruomenės kultūros - ar veikia mokyklose darbo tarybos, ar kalbamasi su mokytojais, tačiau atlyginimai negali smarkiai kilti dėl mažų mokytojų darbo krūvių. „Krūviai rajono mokyklose maži, reikia rinktis, ar atleisti dalį mokytojų, arba dalintis krūvį. Mokyklų bendruomenės pasirinko antrą variantą“, - sakė R. Kraulišas.

Posėdyje dalyvavęs Finansų ministerijos atstovas Edmundas Žilevičius prisipažino kiek nustebęs, kad neprašoma padidinti lėšų. „Pirmą kartą dalyvauju posėdyje su profsąjungomis ir negirdžiu išsakomų poreikių dėl lėšų. Etatiniam skirta didžiulė pinigų suma. Kitąmet pagal lėšų padidėjimą ŠMM yra viena pirmųjų, švietimas yra prioritetas“, - sakė E. Žilevičius.

Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas siūlė pats vykti į streikuojančias mokyklas ir padėti joms spręsti problemas.

„Etatinio traukinį pastatėm ant bėgių, bet vagonus nusidažėme skirtingai, kaip kas supratome. Mes visi greičiausiai padarėme klaidų, visos grandys. Užkaskime karo kirvius ir žiūrėkime, kaip patobulinti“, - kvietė Lietuvos gimnazijų asociacijos atstovas Edmundas Grigaliūnas.

Etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modelis rengtas daugiau kaip metus, diskutuojant ir tariantis su pedagogų profesinių sąjungų atstovais ir kitais socialiniais partneriais. Pernai pasirašytoje švietimo šakos kolektyvinėje sutartyje numatytas etatinio įvedimas. Sutartį pasirašė 6 profesinės sąjungos, prie sutarties neprisijungė tik viena Lietuvos darbuotojų profesinė sąjunga, kuri dabar rengia streiką.

Antras etatinio įvedimo etapas prasidės nuo kitų metų rugsėjo.

 


Komunikacijos skyrius
Tel. (8 5)2191235
El.p.info@smm.lt