Pranešimai spaudai

2017
gruodžio
14 d.

Europos Komisija prisidės finansuojant pedagogų rengimo centrų steigimą

autor. Evgenija Levin

Dar vienas svarbus žingsnis einant pedagogų rengimo pertvarkos keliu. Europos Komisija patvirtino Švietimo ir mokslo ministerijos 150 tūkst. eur paraišką ir finansuos pedagogų rengimo institucijų bendradarbiavimo ir konsultavimo veiklas.

Planuojamos veiklos apims konsultacijas – kaip turi veikti efektyvus institucinis bendradarbiavimas, kokių institucijų tinklas užtikrintų aukščiausią pedagogų rengimo kokybę pirminio pedagogų rengimo institucijose (universitetuose) ir skatintų tęstinį profesinį tobulėjimą po studijų.

Europos Komisijos finansavimas skirtas konsultacijoms su užsienio ekspertais iš geriausias pedagogų rengimo sistemas sukūrusių ES šalių.

„Lietuvoje norime sukurti stiprius tris nacionalinius pedagogų rengimo centrus. Centrai ne tik ruoštų mokytojus, padėtų jiems tobulinti kompetencijas, bet ir būtų stiprios, tarptautiškos edukologijos mokslų bazės. Pedagogų rengimo atnaujinimas yra vienas iš aukštojo mokslo reformos tikslų. Šių valstybei ypač reikalingų specialistų rengimas turi vykti darniai, sutelkus geriausias tyrėjų ir dėstytojų pajėgas plačios aprėpties universitetuose“, - sako švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

Nauji pedagogų centrai kuriami Vilniaus, Vytauto Didžiojo ir Šiaulių universitetuose. Numatoma, kad jau 2018 m. priėmimas vyks į šiuos tris universitetinius mokytojų rengimo centrus, taip pat plėtojant su universitetiniais centrais suderintas kolegines pedagogikos studijas. Aukštosios mokyklos plačiau įsitrauks ir į veiklas, susijusias su jau dirbančių pedagogų kompetencijų tobulinimu.

 

 
Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. p. info@smm.lt