Pranešimai spaudai

liepos 05 d.

Gabiausiems studentams atiteks vardinės Prezidentų stipendijos

Geriausiems Lietuvos studentams skiriamos vardinės Lietuvos Respublikos Prezidentų stipendijos. Penkių Prezidentų – Kazio Griniaus, Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko – stipendijas ateinančiais mokslo metais už puikius akademinius pasiekimus gaus dvidešimt devyni universitetų ir kolegijų studentai. Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė pasirašė įsakymą dėl stipendijų 2021–2022 studijų metams skyrimo.

„Lietuvos Respublikos Prezidentų stipendijos – tai aukščiausio lygio studentiškų pasiekimų įvertinimas. Tebūna tai paskata toliau veržliai eiti akademinių iššūkių keliu“, – sako ministrė J. Šiugždinienė. 

Šiemet Lietuvos mokslų akademija, atlikusi pretendentų atranką, pasiūlė vardines Prezidentų stipendijas skirti 29 studentams, pasižymėjusiems puikiais akademiniais rezultatais bei aktyvia moksline veikla ir visuomenine veikla.

Iš universitetų studentams šiemet skiriamų 24-ių stipendijų daugiausia – vienuolikos – nusipelnė Vilniaus universiteto studentai, šešios atiteks Kauno technologijos universiteto studentams, trys keliaus į Vilniaus dailės akademiją, dvi – į Vytauto Didžiojo universitetą, po vieną pasidalins Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto atstovai.

Iš penkių kolegijoms skiriamų stipendijų trys atiteks Vilniaus kolegijos atstovams, po vieną gaus Šiaulių valstybinės kolegijos ir Utenos kolegijos studentai.

Gabiausiems aukštųjų mokyklų studentams kasmet numatoma iki trisdešimt vardinių stipendijų, pavadintų Jono Žemaičio, Algirdo Brazausko, Kazio Griniaus, Aleksandro Stulginskio ir Antano Smetonos vardais.

Iš atskiroms studijų sritims numatytų penkių vardinių stipendijų po vieną skiriama kolegijų studentui (200 eurų kas mėnesį), po dvi – siekiantiems bakalauro laipsnio universitetuose (200 eurų) ir po dvi – magistrantūros studentams (280 eurų).

Kandidatūras stipendijoms teikia aukštosios mokyklos, jas vertina Lietuvos mokslų akademijos ekspertai.

Prezidentų stipendijos skiriamos vieneriems studijų metams už gerus akademinius pasiekimus ir aktyvią mokslinę ir visuomeninę veiklą. Kandidatai stipendijoms atrenkami atsižvelgiant į mokymosi rezultatus, studijų, mokslinės ir meninės veiklos įvertinimus, dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo darbus ir kt.

Prezidentų vardines stipendijas siekiant pagerbti Lietuvos Respublikos prezidentus ir paskatinti geriausius Lietuvos studentus Švietimo ir mokslo ministerija įsteigė 1995 metais.


Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt