Pranešimai spaudai

2017
vasario
08 d.

Į diskusijas, koks turi būti etatinis mokytojų darbo apmokėjimo modelis, įsitraukia plati švietimo bendruomenė

Mokyklų, kurios yra išbandžiusios eksperimentinę mokytojų darbo apmokėjimo tvarką, turinčią etatinio modelio užuomazgų, patirtis patvirtina: mokytojai turi sąlygas užsidirbti didesnį atlyginimą, ši darbo tvarka lankstesnė ir paprastesnė. Mokyklų patirtis ir naujojo etatinio apmokėjimo modelis, prie kurio intensyviai dirba Švietimo ir mokslo ministerija ir švietimo darbuotojų profesinės sąjungos, pristatyta ministerijoje, „Žinių ekonomikos forumo“ surengtoje diskusijoje. Joje dalyvavo Prezidentūros, Vyriausybės, profesinių sąjungų atstovai, mokytojai, mokyklų direktoriai.

„Dėkoju „Žinių ekonomikos forumui“, į diskusiją sukvietusiam plačią švietimo bendruomenę. Tai ypač svarbu, kai rengiamasi priimti tokius svarbius sprendimus. Su profsąjungų atstovais vyksta konstruktyvus darbas. Tikiuosi, kad kovo pradžioje jau pateiksime konkretų siūlymą, koks turėtų būti etatinio apmokėjimo modelis, – sakė švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė. – Taip pat svarbu išgirsti ir mokyklų, kurios išbandė eksperimentinę tvarką, įvairią patirtį. Idealaus modelio nėra, bet jis turi būti maksimaliai orientuotas ne tik į algų didinimą, bet ir į mokytojo profesijos patrauklumą“.

Eksperimentinę mokytojų darbo apmokėjimo tvarką 12 mokyklų išbandė nuo 2007 m. Savo patirtį per diskusiją pristatė Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus mokyklos direktorė Valė Urbelienė. Kaip sakė direktorė, ši darbo užmokesčio tvarka buvo įvertinta kaip palankesnė mokytojams, lankstesnė, paprastesnė.

Kaip teigia asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ direktorius Arminas Varanauskas, žmonės į renginį atvyko iš visos Lietuvos, tai rodo, koks šiuo laikotarpiu tai svarbus klausimas. „Nors diskusijų ir nuomonių buvo daug, vis dėlto išryškėjo keli pagrindiniai principai, kuriuos išsakė mokyklų vadovai ir mokytojai, dalyvavę renginyje. Svarbiausias iš jų – lankstumas. Nauja tvarka turi neapriboti mokytojų ir mokyklų vadovų, palikti daugiau galimybių ieškoti konkrečiai mokyklai ir konkrečiam atvejui tinkančių sprendimų. Mokyklomis reikia labiau pasitikėti. Tikiu, jog ministerija į šiuos lūkesčius atsižvelgs“, – sako Arminas Varanauskas.

Per švietimo profesinių sąjungų ir Švietimo ir mokslo ministerijos atstovų susitikimą, įvykusį vasario 2 dieną, preliminariai buvo susitarta dėl etatinio apmokėjimo principų, etato struktūros ir sudedamųjų dalių. Sutarta, kad mokytojo atlyginimas turi būti siejamas su veiklos rezultatais, kompetencijomis, pedagoginio darbo stažu. Apsispręsta dėl galimybės etatą dalyti į dalis. Mokytojų darbo etatą sudarys 36 valandos, o darbo krūvis bus skirstomas į kontaktines valandas ir nekontaktines. Preliminariai susitarta, kad aukštesnę kompetenciją turintys mokytojai turėtų mažiau kontaktinių valandų, o daugiau nekontaktinių valandų būtų skiriama kitai su mokytojo darbu susijusiai veiklai.

Pristatymai ir diskusijos apibendrinimas bus skelbiami ministerijos ir „Žinių ekonomikos forumo“ interneto svetainėse.

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 1197

El. p. info@smm.lt