Pranešimai spaudai

2016
balandžio
29 d.

Ignalinos rajone bus atnaujintos trys mokyklos

Ketvirtadienį Ignalinoje viešėjusi švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė rajono savivaldybės atstovams pranešė, kad šiemet iš Švietimo įstaigų modernizavimo programų lėšos skirtos trims bendrojo ugdymo įstaigoms. Po 103 tūkst. eurų mokyklų išorės ir vidaus patalpų atnaujinimui gaus Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija, Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija ir Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla–daugiafunkcis centras.

„Ši programa padeda mažinti energijos sąnaudas pastatuose, taip pat gerinti mokymo aplinką ir ugdymo kokybę, - kalbėjo švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė. – Ignalinos rajono, kaip ir kitos savivaldybės, gegužės pradžioje jau gali gauti ir ES fondų lėšas neformaliojo švietimo krepšeliui. Finansavimas savivaldybes, o iš jų – teikėjus pasieks tik savivaldybėms pasirašius sutartį su projektą įgyvendinančiu Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru, todėl raginu visas savivaldybes tai padaryti kuo greičiau.“

Gavusios lėšas savivaldybės galės atsiskaityti su būrelių organizatoriais už balandį, todėl, pasak ministrės,  neformaliojo švietimo paslaugų teikėjai gali būti visiškai ramūs dėl šio krepšelio ateities.

Vyriausybė jau anksčiau patvirtino Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos pakeitimus, kuriuose numatyta, kad neformaliojo švietimo krepšelis bus finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

Savivaldybės, pasikeitus finansavimo šaltiniui, gaus tą pačią lėšų sumą, kokia ir buvo numatyta  2016 metams. Lieka ta pati rekomenduojama krepšelio suma –15 eurų. Ji  gali svyruoti trečdaliu, t. y. vieno vaiko būreliui  galima skirti nuo 10 iki 20 eurų. Krepšelio dydis gali  kisti, atsižvelgus į būrelius lankančių mokinių skaičių savivaldybėje.

Po susitikimo savivaldybė švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė apsilankė Ignalinos gimnazijoje, Miko Petrausko muzikos mokykloje, o vėliau Česlovo Kudabos progimnazijoje bendravo su mokiniais ir švietimo bendruomene, atsakė į jų rūpimus klausimus.

Ignalinos rajono savivaldybėje veikia dešimt švietimo įstaigų. Iš jų – septynios bendrojo ugdymo įstaigos, dvi neformaliojo vaikų švietimo mokyklos ir švietimo pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras. Rajone yra apie 1600 mokinių, per metus jų skaičius sumažėja apie 50. Trečdalis vaikų į mokyklas vežami geltonaisiais autobusiukais.


Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
Tel. 8 5 219 1173
El. paštas info@smm.lt