Pranešimai spaudai

2018
vasario
21 d.

In memoriam akademikui Zigmui Zinkevičiui

autor. BNS

Mirus akademikui Zigmui Zinkevičiui, švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė reiškia nuoširdžią užuojautą jo artimiesiems, akademinei, kalbininkų bendruomenei.

„Lietuva ir visa švietimo bendruomenė neteko autoritetingo kalbininko, dialektologo, baltistikos tyrinėtojo, puikaus žmogaus. Lieka ir šviesus jo asmenybės prisiminimas: žymaus mokslininko ir kartu kuklaus, geranoriško, labai darbštaus ir kitus gerbiančio žmogaus“, – sako švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė.  

Profesoriaus palikimas Lietuvai – ne tik keliasdešimt kalbos istorijos mokslui ir baltistikai reikšmingų knygų, daugiau nei 1000 straipsnių lietuvių ir užsienio kalbomis. Akademikas Z. Zinkevičius studentų buvo mylimas ir gerbiamas už nuoširdumą, paprastumą, geranoriškumą, mokėjimą žaismingai išaiškinti painiausias lietuvių kalbos istorijos temas.

Profesorius Z. Zinkevičius, gimęs ir mokyklinį išsilavinimą įgijęs dar nepriklausomoje Lietuvoje, buvęs Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos auklėtinis, nuoširdžiai mylėjo savo šalį ir jai tarnavo. Pirmiausia – Lietuvos interesai, – tokia nepajudinama nuostata atsispindėjo ir jam tapus švietimo ir mokslo ministru 1996 m.

Už savo darbus profesorius buvo įvertintas ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse. Jis buvo išrinktas Švedijos karališkosios humanitarinių mokslų akademijos nariu, Lietuvos MA nariu korespondentu, akademiku, Norvegijos MA, LKMA, Latvijos MA nariu. Jam suteiktas VDU Garbės daktaro, Latvijos universiteto Garbės daktaro, tarptautinės Herderio premijos, Mokslo pažangos premijos laureato vardas. Už nuopelnus Lietuvai 1995 metais Z. Zinkevičius buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu.

***
Zigmas Zinkevičius gimė 1925 m. sausio 4 d. Juodausių kaime, Ukmergės rajone. 1939 m. baigęs šešiametę mokyklą perėjo į Ukmergės Antano Smetonos gimnaziją. 1945 m. įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą. Jau studijų metais pradėjo aktyvią akademinę veiklą – 1946–1950 m. Lietuvių kalbos katedroje ėjo vyriausiojo laboranto pareigas.

Baigęs mokslus iki 1956 m. dėstė Vilniaus universitete ir Vilniaus pedagoginiame institute. 1956–1967 m. ėjo VU Lietuvių kalbos katedros docento, 1956–1968 m. – Istorijos ir filologijos fakulteto prodekano, 1962–1964 m. – vyriausiojo mokslo darbuotojo, 1967–1973 m. – Lietuvių kalbos katedros profesoriaus pareigas. 1973 m. tapo katedros vedėju ir užėmė šią vietą iki 1988 m., tuomet pradėjo vadovauti Baltų filologijos katedrai, tai darė iki 1989 m.

Atgavus nepriklausomybę ėmė dėstyti ir Vytauto Didžiojo universitete. 1995 m. paskirtas Lietuvių kalbos instituto direktoriumi, 1996 m. – Lietuvos švietimo ir mokslo ministru. 1998 m. tapo valstybės konsultantu švietimo ir mokslo klausimais.

Pagrindinės profesoriaus mokslinio darbo sritys – lietuvių kalbos istorija, dialektologija, baltistika. Z. Zinkevičius yra paskelbęs apie 50 knygų, tarp kurių – ir 6 tomų „Lietuvių kalbos istorija“ (1984–1994), per 1000 straipsnių lietuvių ir užsienio kalbomis, yra dalyvavęs lingvistikos mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.

Paieška

Naujausi teisės aktai

Visi teisės aktai