Pranešimai spaudai

2020
kovo
27 d.

Informacija dėl koronaviruso

Visoje Lietuvoje dėl koronaviruso dviem savaitėms uždaromos švietimo įstaigos.

Nuo kovo 13 d. rekomenduojama, o nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d. privalomai stabdomas ugdymo, mokymo ir studijų procesas visose švietimo įstaigose, taip pat dienos ir užimtumo centruose, neveiks darželiai, neformaliojo švietimo įstaigos. Mokslo ir studijų institucijos gali organizuoti studijų procesą nuotoliniu būdu.

Ugdymo įstaigose rizika virusui plisti yra itin didelė, todėl jų uždarymas padės užkirsti kelią galimoms naujojo koronaviruso grėsmėms.

Švietimo įstaigos turi užtikrinti, kad nuo kovo 30 d. būtų pasiruošta ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, formalųjį profesinį mokymą ir aukštojo mokslo studijas vykdyti nuotoliniu būdu. 

Siekiant padėti mokykloms sukurta skaitmeninio mokymo bazė su mokymosi aplinkomis, metodine medžiaga, mokymo priemonėmis ir kita mokykloms svarbia informacija: https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis. Mokymo bazė nuolat pildoma ir atnaujinama, kviečiame mokyklas teikti ir savo pasiūlymus.

Mokyklų bendruomenės turi susitarti dėl nuotolinio mokymo mokykloje tvarkos. Rekomendacijas dėl nuotolinio mokymo galima rasti čia.

Išsami informacija ir atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus dėl nuotolinio mokymo skelbiami skyrelyje Pasiruošimas mokymui nuotoliniu būdu.


Kviečiame verslo įmones, visuomenę prisidėti prie mokinių aprūpinimo nešiojamaisiais kompiuteriais, planšetėmis, interneto ryšiu.

  • Jei norite dovanoti, paskolinti mažus kiekius – kviečiame kreiptis tiesiogiai į mokyklas.
  • Jei norite dovanoti, paskolinti, teikti paslaugas neatlygintinai didesniu kiekiu – kviečiame kreiptis į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją užpildant formą
  • Norinčius parduoti įrangą kviečiame dalyvauti viešajame pirkime.

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai:

Aplinkraštis švietimo įstaigų steigėjams ir vadovams dėl situacijos, susijusios su koronavirusu, valdymo priemonių

Aplinkraštis savivaldybių švietimo padaliniams ir profesinio mokymo įstaigoms dėl švietimo pagalbos ir nemokamo maitinimo teikimo

LR Vyriausybės pasitarimo protokolas „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“

Atmintinė švietimo bendruomenei:


Kas laukia mokinių?

Švietimo įstaigose paskelbtos privalomos dviejų savaičių mokinių ir studentų atostogos. Dėl koronaviruso plitimo grėsmės švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu mokinių pavasario atostogos yra 1 savaite pailgintos ir perkeltos iš balandžio vidurio į kovo 16-27 dieną.

Sprendžiama dėl formų, kuriomis mokiniai galėtų tęsti mokymąsi, jei per 2 savaites grėsmė dėl koronaviruso išplitimo nesumažės. Viena iš galimybių – mokymasis nuotoliniu būdu, tam dabar yra rengiamasi. Nuo 2020 m. kovo 30 d. turi būti pasiruošta pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, formalųjį profesinį mokymą ir aukštojo mokslo studijas vykdyti nuotoliniu būdu.

Ar atostogos skelbiamos ir mokytojams?

Mokytojams, švietimo pagalbos specialistams rekomenduojama sudaryti sąlygas dirbti įstaigos nustatytą darbą nuotoliniu būdu, bet esant poreikiui, jie gali dirbti ir darbovietėje, pvz., kai būtina atlikti pareigybės aprašyme numatytas funkcijas. Šiuo laikotarpiu, darbuotojas gali naudotis savo kasmetinėmis apmokamomis ar neapmokamomis atostogomis, tačiau darbdavys neturi teisės reikalauti, kad darbuotojas tai darytų būtent šiuo laikotarpiu.

Švietimo įstaigų darbuotojams už darbą mokinių atostogų metu ir darbą nuotoliniu būdu mokamas darbo sutartyje nustatytas darbo užmokestis vadovaujantis darbo apmokėjimą reglamentuojančiais teisės aktais ir patvirtinta įstaigos darbo apmokėjimo tvarka.

Kaip keičiasi dešimtokų pasiekimų patikrinimų datos?

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraštyje numatytas vienintelis pakeitimas: gimtosios baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių kalbos įskaitos galės būti organizuojamos ne iki balandžio 24 d. o iki gegužės 15 d.

Kaip keičiasi abitūros egzaminų bei įskaitų laikymo laikas?

Atsižvelgiant su koronovirusu susijusias aplinkybes, kai kurių patikrinimų datos iš balandžio pradžios ar vidurio į nukeltos į balandžio pabaigą arba birželį:

  • Laikas, iki kada mokykla surengia lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą abiturientams, pailgėja iki gegužės 4 d. Iki šiol buvo numatyta jas surengti iki balandžio 20 d.
  • Brandos darbas, taip pat mokykliniai technologijų, menų brandos egzaminai galės būti surengti iki balandžio 28 d. – beveik mėnesiu vėliau nei buvo numatyta anksčiau.
  • Užsienio kalbų – anglų, prancūzų, rusų, vokiečių – egzaminų kalbėjimo dalys abiturientams mokyklose bus rengiamos nebe balandžio viduryje, o nuo birželio 22 d. iki birželio 30 d.

Ką daryti darbdaviams?

Rekomenduojama darbdaviams užtikrinti galimybes tėvams, auginantiems vaikus, dirbti nuotoliniu būdu, o nesant tokiai galimybei išduoti nedarbingumo pažymėjimą tokia pat tvarka, kaip įtariant kontaktą su infekuotu asmeniu.

Kas gali prižiūrėti ugdymo įstaigos nelankančius vaikus?

Lietuvoje jaunesni nei 6 metų vaikai arba vaikai su negalia atsižvelgiant į jų specialiuosius poreikius be objektyvios būtinybės neturėtų būti paliekami vieni, juos turėtų prižiūrėti arba suaugusieji, arba vyresni nei 14 metų paaugliai. Tai reiškia, kad sustabdžius ugdymo procesą mokinukai jau galėtų pabūti vieni namuose, o darželinukams reiktų vyresniųjų priežiūros.

Savivaldybės privalo užtikrinti vaikų priežiūrą išskirtiniais atvejais įstaigose, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose.

Paskelbus karantiną, būtina suprasti, kad neorganizuojant ugdymo proceso siekiama minimizuoti galimų mokinio fizinių kontaktų  kiekį, ypač vietose, kuriose galimai lankosi daugiau žmonių. Todėl šeimai tenka atsakomybė už savo  vaikų ir kitų žmonių saugumą laikantis karantino principų ir vykdant karantino priemones.

Kokius variantus gali pasirinkti tėvai ir globėjai, auginantys mažus vaikus, kuriems reikia priežiūros?

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kokius variantus gali pasirinkti tėvai ir globėjai, auginantys mažus vaikus, kuriems reikia priežiūros:

• NUOTOLINIS DARBAS. Tėvai ar globėjai gali prašyti darbdavio galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Jeigu darbdavys neįrodo, kad nuotolinis darbas sukeltų per dideles sąnaudas, jis privalo tenkinti darbuotojo prašymą dirbti nuotoliniu būdu ne mažiau kaip 1/5 viso darbo laiko, kai to pareikalauja nėščia, neseniai pagimdžiusi ar krūtimi maitinanti darbuotoja, taip pat – darbuotojai, auginantys vaiką iki 3 metų, vieni auginantys vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų.

• NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAS. Kai švietimo įstaigoje paskelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas, darželinukų, priešmokyklinukų ir pradinukų tėvai ar globėjai gali kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų išdavimo. Šiuo laikotarpiu iš „Sodros“ mokama ligos išmoka, kuri siekia 65,94 proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus“. 

• ATOSTOGOS. Tėvai arba globėjai gali prašyti darbdavio suteikti atostogas – kasmetines arba nemokamas.

• PAGALBA. Vaiku gali pasirūpinti kiti tėvų parinkti asmenys: seneliai, vyresni broliai ar seserys ir panašiai. 

Kaip elgtis mokiniams lankantiems būrelius?

Mokiniai gali dalyvauti tose neformaliojo švietimo veiklose, kurias neformaliojo švietimo įstaigos organizuoja nuotoliniu būdu.

Kaip mokysis studentai?

Mokymo ir studijų procesas visose švietimo įstaigose sustabdytas iki kovo 27 d. Mokslo ir studijų institucijos gali organizuoti studijas tiek, kiek tai įmanoma daryti nuotoliniu būdu.

Kaip elgtis dėl tarptautinių mainų programų?

Išvykimas pagal tarptautines mainų programas ar dalyvavimas tarptautiniuose projektuose karantino laikotarpiu draudžiamas. Daugiau informacijos „Erasmus+“ programos švietimo srities dalyviams: https://www.smpf.lt/lt/6151-2/


Finansų ministerjos iniciatyva įkurtas COVID-19 pasekmių mažinimo fondas, kuriam paramą gali skirti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Jei turite finansinių galimybių, kviečiame skirti paramą fondui.

Fondo veikla rūpinasi Prezidentės Dalios Grybauskaitės vadovaujama žymių šalies medikų, mokslininkų ir verslo atstovų komanda. Fondo lėšos bus skiriamos pagalbai tiems, kuriems jos labiausiai reikia. Pirmosios surinktos lėšos bus skiriamos medikams ir ligoniams – perkamos asmens apsaugos priemonės, reagentai ir kita medicininė įranga. Vėliau poreikis bus analizuojamas ir tikslinamas, visuomenė nuolat bus informuojama, kiek surinkta lėšų ir kam jos naudojamos.


Atkreipiame dėmesį į Sveikatos apsaugos ministerijos informaciją žmonėms, kurie neseniai grįžo iš užsienio šalių, pateikti duomenis apie save Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Iš užsienio grįžę asmenys privalo užpildyti anketą ir izoliuoti save 14 kalendorinių dienų – tai inkubacinis periodas, per kurį gali išryškėti simptomai. 

Asmenų, grįžusių iš rizikos šalių, konsultavimas dėl socialinių kontaktų vengimo.


Paieška

Naujausi teisės aktai

Visi teisės aktai