Pranešimai spaudai

2014
spalio
06 d.

Įteikta Meilės Lukšienės premija

Prezidentūroje Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė įteikė Meilės Lukšienės premiją  Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos technologijų mokytojui Donatui Kriukui.

Mokytoju šioje gimnazijoje D.Kiukas dirba nuo 2008 metų. Jis pradėjo dirbti kaip programos „Renkuosi mokyti“ dalyvis. 
D. Kriukas yra ir aktyvus visuomenininkas. Jis daugelio projektų, parodų ir renginių kuratorius, kūrybiškai generuojantis idėjas.
Gimnazijoje pedagogas sukūrė gimnazijos internetinį puslapį, aktyviai dirba su mokinių savivalda. Jo iniciatyva gimnazijos ugdymo planas tapo patrauklesnis mokiniams, vyresnėse klasėse besirenkantiems menų dalykus.

Pedagogas puikiai sprendžia mokinių motyvavimo klausimą pamokose. Siekia vertinti mokinį už pastangas, o ne pasiektą rezultatą. Didelį dėmesį teikia mokinių įsivertinimui. Puikiai valdantis informacines technologijas, bendraujantis ir bendradarbiaujanti, ieškantis naujų tiek kūrybinės, tiek metodinės raiškos formų, mokytojas kuria savitą technologijų dalyko metodinę sistemą. Jis yra vienas iš vadovėlio „Technologijos 11-12 kl.“ bendraautorius.

Be aktyvios veiklos gimnazijoje, D.Kriukas  dalyvauja Vilniaus miesto Technologijų mokytojų metodinės tarybos, Lietuvos  technologijų mokytojų asociacijos veikloje.
Mokytojas D.Kriukas skaito pranešimus Vilniaus, šalies pedagogų konferencijose ir seminaruose. Kartu su mokiniais dalyvauja įvairiuose meniniuose projektuose, parodose. 
 

Apie premiją
2010 m. Švietimo ir mokslo ministerija įsteigė Meilės Lukšienės premiją pedagogams (ne vyresniems nei 35 m.) už demokratiškumo, bendruomeniškumo, pilietiškumo, tautiškumo, humanizmo ir kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą ir sklaidą. Premija siekiama įprasminti daktarės Meilės Lukšienės atminimą ir skatinti jaunus pedagogus aktyviai įsitraukti į švietimo plėtotės darbus. Premijos laureatas įsipareigoja tęsti ir plėtoti Meilės Lukšienės idėjas ir dalyvauti pažangiausių mokytojų sambūryje.
Kandidatūras premijai teikė patys asmenys, švietimo įstaigų vadovai, švietimo įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, mokytojai, mokiniai, tėvai ir jų organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, švietimo asociacijos.
Premijos dydis – 120 BSI (šiuo metu 15600 Lt). Ji skiriama kiekvienais metais.
M.Lukšienės premijos laureatais yra tapę Kauno šv. Mato vidurinės mokyklos matematikos ir informatikos mokytojas Vygantas Kornejevas, Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos chemijos mokytojas Ramūnas Skaudžius, Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos anglų kalbos mokytoja Rūta Pivoriūnaitė, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos  fizikos mokytojas Tomas Kivaras.

Apie dr. Meilę Lukšienę
Švietimo reformos pradininkė, mokslininkė, literatūrologė, edukologė, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narė, habil.dr. Meilė Lukšienė - Matjošaitytė gimė 1913 m. rugpjūčio 20 d. Vienoje. Kilusi iš garsios Lietuvos kultūros veikėjų giminės.

Meilė Lukšienė, visų vadinta Mokytoja, padėjo stiprų pagrindą atkurtos Lietuvos valstybės švietimui. 1988 m. mokslininkės vadovaujamos darbo grupės suformulavo pagrindinius Lietuvos švietimo reformos tikslus, sukūrė naują švietimo viziją, kuri ir tapo pagrindu valstybės švietimo reformos uždaviniams įgyvendinti.

1989 m. Meilei Lukšienei buvo suteiktas nusipelniusios mokslo veikėjos vardas, 1994 m. – Gedimino 5-ojo laipsnio ordinas, 2003 m. – Vytauto Didžiojo ordino Komandoro didysis kryžius. 2004 m. M. Lukšienė apdovanota UNESCO COMENIUS medaliu už jos asmeninį indėlį moksliškai ir praktiškai įtvirtinant švietimą kaip valstybės kūrimo pagrindą.


Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
E.p.info@smm.lt
Tel. (8 5) 219 1253