Pranešimai spaudai

2018
gegužės
18 d.

J. Petrauskienė: 95 mln. eurų papildomai atnešantis etatinis modelis – sutarties su profesinėmis sąjungomis dalis

autor. Evgenija Levin

Per ateinančius dvejus metus papildomai mokytojų atlyginimams bus skirta 95 mln. Eur, iš jų 17,4 mln. Eur – jau nuo šio rugsėjo 1 d. Jau kitąmet mokytojų vidutinis atlyginimas augs 20 proc. ir peržengs 1000 Eur ribą. Toks augimas numatytas pereinant prie mokytojų etatinio darbo užmokesčio sistemos modelio, kai mokytojams bus atlyginama už visus atliekamus darbus, ne tik pamokas, ir pasiruošimą joms.

Etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modelis rengtas daugiau kaip metus, diskutuojant ir tariantis su pedagogų profesinių sąjungų atstovais ir kitais socialiniais partneriais. Visos mokytojų profesinės sąjungos, išskyrus vieną, pritarė etatinio modeliui. Jo įvedimas numatytas ir pernai pasirašytoje švietimo šakos kolektyvinėje sutartyje. Sutartį pasirašė 6 profesinės sąjungos, prie sutarties neprisijungė tik Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga.

Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė tvirtina, kad iki šiol mokytojų atlyginimas priklausė nuo pamokų skaičiaus ir už įvairias veiklas – darbą su tėvais, metodines veiklas ir t. t. – mokytojams nebuvo atlyginama. Mažėjant mokinių skaičiui, tolygiai mažėjo ir atlyginimas mokytojams. Tai sukeldavo daug įtampos ir mažindavo saugumo jausmą.

„Mokytojai buvo vieninteliai viešojo sektoriaus darbuotojai, kurių darbas buvo skaičiuojamas ne už etatą, o už atskiras valandas, todėl krūviai buvo labai netolygūs. Tai nesuteikė nei stabilumo, nei saugumo, nei krūvio. Įvesdami etatinį modelį, siekiame, kad darbo krūvis būtų stabilus ir būtų atlyginama už visus mokytojo darbus. Tai mokytojams suteiktų daugiau stabilumo, o profesija taptų patrauklesnė ir jauniems specialistams“, - sako ministrė.

Įvedant etatinį apmokėjimą, mokytojų algų valandiniai koeficientai nėra keičiami, o tai reiškia, kad mokytojai, kuriems nesikeis turimas darbo valandų skaičius, gaus tokį patį atlyginimą kaip ir iki šiol. Pasak J. Petrauskienės, šiandien trečdalis mokytojų Lietuvoje dirba mažiau nei puse etato, vos 5 % mokytojų turi pilną ar didesnį krūvį. Etatinio mokytojo apmokėjimo įvedimas spręs visas šias minimas problemas, tam bus papildomai skirta 95 mln. eurų.

Mažėjant mokinių, finansavimas švietimui nemažėja, valstybės dotacija bendrajam ugdymui kasmet auga. 2015 m. mokinio krepšelis siekė 980 Eur, 2018 m. – 1099 Eur, o bendra valstybės skiriamų lėšų suma sudarė 2015 m. 563 mln. Eur, 2018 m. – 611 mln. Eur. Iš jų didžioji dalis – 94 proc. – skiriami pedagogų atlyginimams.

Šiais mokslo metais Lietuvoje veikia 1125 bendrojo ugdymo mokyklos, 738 darželiai, 297 neformaliojo vaikų švietimo įstaigos – iš viso 2160 švietimo įstaigų. Jose dirba daugiau kaip 53 tūkst. pedagogų, iš jų 33 tūkst. bendrojo ugdymo mokyklose.

 

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El.p.info@smm.lt