Pranešimai spaudai

2016
rugsėjo
26 d.

Kaune bus atidarytas naujas centras, skirtas vaikams su elgesio ir emociniais sutrikimais

Rugsėjo 27 d., antradienį, 11 val. švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė dalyvaus Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro Žeimenos skyriaus atidarymo šventėje (Žeimenos g. 165, Kaunas). Tai naujo tipo centras, skirtas vaikams su elgesio ir emocijų sutrikimais.

„Šis centras sukurtas remiantis Pagalbos emocijų ir elgesio sutrikimų turintiems vaikams koncepcija, todėl jis skiriasi nuo kitų centrų, skirtų vaikams su elgesio ir emocijų sutrikimais, - pažymi švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė. – Centras padės vaikams atgauti pasitikėjimą savimi, ugdys savęs pažinimo ir savikontrolės įgūdžius, bendradarbiaus su vaiko artimiausia aplinka ir padės mokyklai, į kurią grįš vaikas, kryptingai ir nuosekliai organizuoti ugdymą bei pagalbą.“

Naujasis centras įkurtas šalia Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centro, jis veiks kaip šio centro padalinys. Čia pastatytuose namuose gyvens ne daugiau kaip 20 vaikų, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų, – nuo 5 klasės ir vyresni. Mergaitės ir berniukai gyvens šeimynos principu – po vieną ar du kambariuose. Juos prižiūrės vienas suaugęs asmuo, socialinis pedagogas ar kitas profesionalus darbuotojas. Vaikai gaus psichologinę pagalbą kartu su sveikatos priežiūra, kartu su pedagogais sukuriant personalizuotą ugdymosi planą kiekvienam vaikui.

 

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. p. info@smm.lt

Paieška

Naujausi teisės aktai

Visi teisės aktai