Pranešimai spaudai

2017
kovo
28 d.

Konferencijoje diskutuota apie profesijos mokytojų rengimą ir profesinį tobulėjimą

autor. Evgenia Levin

Šiandien Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos sektoriniame praktinio mokymo centre vyko konferencija „Profesijos mokytojų rengimo ir profesinio tobulėjimo aktualijos“. Konferencijos dalyvius pasveikino švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

„Svarbu, kad jauni žmonės rinktųsi profesijos mokytojo specialybę, įgytų profesijai reikalingus gebėjimus, turėtų palankias sąlygas nuolat tobulinti įgūdžius ar įgyti naujų, neatitrūktų nuo darbo rinkos naujovių. Tai kelias, kuriuo eidami užtikrinsime ilgalaikį profesinio mokymo kokybės augimą,“ – sakė ministrė.

Konferencijoje pristatyti pagrindiniai lūkesčiai ir sprendimai rengiant profesijos mokytojus, profesijos mokytojų sėkmės istorijos.

Dalyviai aptarė galimybes kurti lanksčias pedagoginio išsilavinimo įgijimo formas derinant tai su dalykiniu rengimu bei užtikrinti, kad sektoriniai profesinio mokymo centrai taptų profesijos mokytojų kompetencijų tobulinimo ir mokinių kompetencijų vertinimo centrais.

Taip pat įvertintas mokyklų vadovų vaidmuo, kad pamokos mokymo įstaigoje būtų kokybiškos, profesijos mokytojai nuolat keltų savo kvalifikaciją, o profesiją įgiję absolventai sėkmingai įsilietų darbo rinką.

Šiuo metu diskutuojama apie profesijos pedagogų rengimo Lietuvoje institucijų tinklo sukūrimą, atnaujinama pedagogų atestacijos ir kvalifikacijos tobulinimo sistema.

Konferenciją organizavo Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.

Lietuvoje veikia 74 valstybinės ir 3 nevalstybinės profesinio mokymo įstaigos. Jose mokosi beveik 50 tūkst. mokinių.

 

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
Tel. (8 5) 2191200
El. paštas info@smm.lt 

Paieška