Pranešimai spaudai

2018
gruodžio
07 d.

Kviečiame teikti siūlymus, kaip atnaujinti bendrojo ugdymo programų gaires

autor. Shutterstock.com

Kvietimas teikti siūlymus bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektui pratęstas iki sausio 14 d. 

Gairės nusako bendrųjų programų atnaujinimo tikslą, uždavinius, siektinus ugdymo rezultatus ir atnaujintų programų sandarą. Šios gairės bus tikslinamos, atsižvelgus į gautus pasiūlymus ir pastabas.

Numatoma, kad naujas ugdymo turinys būtų daugiau orientuotas į individualų ugdymą, labiau atliepiantį kiekvieno vaiko poreikius ir galimybes, aprėptų didesnę mokymo būdų ir formų įvairovę, pirmenybę teiktų ne žinioms, o gebėjimams.    

Visi redakcinės grupės apibendrinti siūlymai bus skelbiami svetainėje www.mokykla2030.lt.

Bendrųjų programų atnaujinimo gairėmis bus vadovaujamasi atnaujinant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas.

Pasiūlymus pateikite užpildydami nustatytą formą.

Bendrojo ugdymo gairių projektas

 

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. p. info@smm.lt