Pranešimai spaudai

2014
gegužės
29 d.

Lietuvoje bus atlikta išsami pameistrystės programų apžvalga

autor. Ministras Dainius Pavalkis ir CEDEFOP direktorius Džeimsas Kalėja (James Calleja)

Švietimo ir mokslo ministro kvietimu Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) iki 2015 m. vidurio įsipareigojo atlikti išsamią pameistrystės programų Lietuvoje galimybių apžvalgą. Šios apžvalgos tikslas – pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei veiksmų planą kokybiškai pameistrystei įgyvendinti.

Turint tokį planą Lietuvoje bus veiksmingiau kovojama su jaunimo nedarbo problema, pritraukiami jauni ir vyresnio amžiaus besimokantys asmenys į profesinį mokymą ir darbu grįstą mokymąsi, skatinamas įdarbinimui reikalingų įgūdžių ir kompetencijų tobulinimas.

Atliekant minėtą apžvalgą, bus analizuojamos kitur jau veikiančios  sėkmingos pameistrystės sistemos, siekiant sukurti Lietuvos besimokančiųjų ir verslo poreikius bei mūsų šalies socialinį, politinį, ekonominį ir kultūrinį kontekstą atitinkančią pameistrystės formos mokymo sistemą. Atliekant apžvalgą bus siekiama išanalizuoti dabartinį pameistrystės mokymo planą, kuris turėtų vesti prie formalaus įgytų profesinių kvalifikacijų, susietų su Lietuvos kvalifikacijų sandara, pripažinimo. Visi šie veiksmai reikalingi užtikrinti pakankamą pasiūlytų pameistrystės programų formą ir trukmę, leidžiančią pameistriams išsiugdyti darbo rinkai reikalingą kompetenciją. Kitas numatytas apžvalgos tikslas – išryškinti šiame kontekste pridedamąja vertę Vyriausybės investicijų į praktinius mokymo centrus, padedančius paruošti jaunesnio ir vyresnio amžiaus besimokančiuosius darbui.

Taip pat yra numatyta, kad Lietuvos apžvalgoje bus apžvelgiama bendra Vyriausybės politika, skatinanti jaunimo užimtumą mokymosi visą gyvenimą kontekste. Be to, bendradarbiaujant su Lietuvos kvalifikacijų ir profesinio mokymo ir plėtros centru, apžvalgoje bus pasiūlyti galimi tokios politikos įgyvendinimo mechanizmai tiek profesinio mokymo institucijoms, tiek ir verslo atstovams.

Darbo grupėje dirbs atstovai iš skirtingų ministerijų, atsakingų už švietimą, užimtumą, socialinius reikalus, Lietuvos verslo darbdavių ir darbuotojų organizacijų, taip pat ekspertai iš CEDEFOP ir Lietuvos profesinių mokyklų bendruomenės.

Pirmajame grupės susitikime, įvykusiame gegužės 29 d., švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis pabrėžė tikįs, jog ši apžvalga suteiks galimybę stiprinti ryšius tarp švietimo, mokymo bei užimtumo sričių. CEDEFOP direktorius taip pat atkreipė dėmesį į glaudesnį švietimo ir užimtumo sektorių bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti tinkamus darbo jėgos įgūdžius ir gebėjimus, reikalingus dinamiškai šiandienos darbo rinkai. CEDEFOP direktorius J. J. Calleja pabrėžė, kad ši apžvalga, kuri paraleliai bus atliekama ir Maltoje, kartu prisidės ir prie Europos pameistrystės aljanso stiprinimo.

 


 

 

 

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 12 35

El. paštas info@smm.lt

Paieška

Naujausi teisės aktai

Visi teisės aktai