Pranešimai spaudai

2016
gegužės
23 d.

Lietuvos mokslininkams – atvira prieiga prie tarptautinių mokslo duomenų bazių

Siekiant Lietuvos mokslą integruoti į europines infrastruktūras, ES lėšomis finansuojama prieiga prie tarptautinių elektroninių mokslo duomenų bazių. Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė pasirašė įsakymą dėl finansavimo skyrimo projektui „Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – trečiasis etapas”.

„Šiandieninis mokslas be prieigos prie tarptautinių mokslo duomenų bazių neįsivaizduojamas. Tikimės, kad Lietuvos mokslininkai efektyviai išnaudos jų atveriamas galimybes siekdami naujų mokslo atradimų“, – sako švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.

Įgyvendinant projektą Lietuvos mokslininkams bus užtikrintas prieinamumas prie mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklai reikalingų elektroninių išteklių. Tarptautinėse elektroninių mokslo duomenų bazėse taip pat bus galima stebėti Lietuvos mokslo publikacijų kiekybinius ir kokybinius rodiklius.

Vykdant projektą bus sukurta automatizuota mokslo duomenų bazių licencijavimo ir administravimo informacinė sistema. Mokslininkai galės turėti prieigą prie 78 elektroninių mokslo duomenų bazių: 21 universalios, 16 biomedicinos mokslų, 12 fizinių mokslų, 11 humanitarinių mokslų, po 9 – technologijos ir socialinių mokslų. Mokslininkams ir kitiems tyrėjams taip pat bus užtikrintos galimybės savarankiškai ugdyti gebėjimus naudotis duomenų bazėmis.

Sukurta informacinė sistema leis stebėti Lietuvos mokslinių tyrimų raidą, vertinti sparčiausiai tobulėjančias mokslo kryptis ir jose dirbančius mokslininkus bei kitus tyrėjus bei jų atstovaujamas institucijas.

Prieiga prie mokslo duomenų ir informacijos būtina mokslinių tyrimų ir inovacijų plėtrai, ji sukuria sąlygas efektyvesnei mokslinei komunikacijai ir naujų žinių kūrimui panaudojant ankstesnių mokslinių tyrimų rezultatus, skatina naujus mokslinius atradimus.

Projektą „Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – trečiasis etapas” įgyvendins Mokslinių bibliotekų asociacija.


Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt
Tel. +370 5 219 1130