Pranešimai spaudai

2017
vasario
09 d.

Ministerijoje vyko konsultacinis susitikimas dėl Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties

Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko konsultacinis susitikimas dėl  Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties, kuriame dalyvavo Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo, Finansų ministerijų specialistai ir švietimo darbuotojų profesinių sąjungų atstovai.

Švietimo ir mokslo ministerija yra gavusi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Finansų ministerijos pastabas, profesinių sąjungų siūlymus Švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties patobulinimui. Be to, projektas turėtų būti peržiūrėtas, atsižvelgiant ir į 17-osios Vyriausybės programos nuostatas.

Susitikime sutarta, kad per vasario mėnesį šios trys ministerijos tarpusavyje susiderins nuostatas dėl pateiktų pastabų ir formuluočių.

Kovo 2 d. numatytas derybinės grupės  dėl šakos kolektyvinės sutarties posėdis, kuriame bus balsuojama dėl pritarimo galutinėms sutarties nuostatoms. Tikimasi galutinai suderinti visas suinteresuotų šalių nuomones. Vėliau sutarties projektas bus pateiktas Vyriausybei.

Lietuvos švietimo šakos kolektyvinės sutarties projektas parengtas  Švietimo ir mokslo ministerijoje po beveik metus trukusių derybų.  Tai pirmoji tokio tipo sutartis Lietuvos istorijoje, kuri aiškiai apibrėžia profesinių sąjungų, Vyriausybės bei Švietimo ir mokslo ministerijos bendradarbiavimą rengiant teisės aktus, susijusius su švietimo darbuotojų darbo sąlygomis ir apmokėjimu, konkrečius susitarimus gerinti pedagoginių, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų  socialines ekonomines sąlygas. Sutartis įpareigoja Vyriausybę tartis su mokytojais ir dėstytojais dėl minėtų dokumentų projektų rengimo, įtraukti juos į darbo grupes.


Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
Tel. (8 5) 219 1253
El. paštas info@smm.lt