Pranešimai spaudai

birželio 19 d.

Ministras A. Monkevičius, apsilankęs Vilniaus ir Vilniaus rajono mokyklose-egzaminų centruose, gerai įvertino pasirengimą egzaminams

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius kartu su Nacionalinės švietimo agentūros direktore Rūta Krasauskiene šiandien lankėsi Vilniaus „Minties“ ir Vilniaus rajono Pagirių gimnazijose. Mokyklose, kurios yra ir valstybinių egzaminų centrai, ministras ir agentūros vadovė apžiūrėjo, kaip paruoštos patalpos saugiam egzaminų laikymui, susitiko su egzaminų vykdytojais ir paskirtais stebėtojais.

„Noriu padėkoti mokykloms, savivaldybėms, mokytojams – visiems, kas rengėsi šių metų egzaminams. Pasirengta tinkamai, apgalvotas ir vėdinimas, kitos būtinos saugumo ir higienos sąlygos. Karantinas pasibaigė, bet pasaulinė pandemija dar ne, todėl paliktos rekomendacijos dėl veido kaukių dėvėjimo, atstumų laikymosi, kitų saugos priemonių naudojimo. Egzaminų vykdytojai žino, ką kiekvienu atveju reikia daryti, kaip sureaguoti į vieną ar kitą situaciją“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras A. Monkevičius.

Pirmadienį, birželio 22 d., valstybiniu anglų kalbos egzaminu prasideda pagrindinė brandos egzaminų sesija. Egzaminą laikys 18 653 kandidatai, ir tai pats populiariausias valstybinis egzaminas, kurį rinkosi laikyti abiturientai.

Šiais metais egzaminus laikys daugiau nei 26 tūkst. bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų baigiamosios klasės mokinių. O iš viso – 28 267 kandidatai: abiturientai, buvę mokiniai ir eksternai.

Egzaminų pasirinkimo tendencijos nesikeičia jau kelerius metus. Be anglų, populiariausi matematikos ir istorijos brandos egzaminai. Šiemet matematikos valstybinį egzaminą taip pat rinkosi nemažai kandidatų – 15 965, istorijos valstybinį – 8 462.

Biologijos valstybinį egzaminą laikys 5 935, geografijos – 3 227, informacinių technologijų – 2 579, fizikos – 2 384. Mažiausiai rinkosi prancūzų kalbos valstybinį egzaminą – tik 27 kandidatai.

Privalomą lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą kaip valstybinį pasirinko 17 268 kandidatai, o mokyklinį – 8 511 kandidatų.

Egzaminų tvarkaraštis sudarytas taip, kad greta nevyktų skirtingų ugdymo sričių egzaminai arba tos pačios srities egzaminai, kuriuos abu pasirinko laikyti nedaug kandidatų. Šiemet brandos egzaminai šeštadieniais nevyks.

Dėl karantino šių metų abiturientai turėjo išskirtinę galimybę egzaminus pasirinkti du kartus. Iki gegužės 18 d. mokiniai atsisakė 5701 egzamino (vienas mokinys galėjo atsisakyti ir kelių egzaminų), kuriuos buvo pasirinkę 2019 m. rudenį. Gegužę mokiniai iš 100 837 pernai rudenį pasirinktų egzaminų atsisakė laikyti 5701, tai sudaro 5,6 proc. egzaminų.

Savo sprendimą laikyti matematikos egzaminą pakeitė 922 kandidatai. Istorijos valstybinio egzamino atsisakė 682 kandidatai. Anglų kalbos valstybinio egzamino – 539.

Nors karantinas ir pasibaigęs, saugant visų egzaminų dalyvių sveikatą, šiemet egzaminų organizavimui keliami didesni saugumo reikalavimai. Egzaminus mokiniai laikys 9 asmenų, o informacinių technologijų - 6 asmenų grupėse. Pernai egzaminai buvo laikomi 14 asmenų grupėse. Nustatytas ir didesnis atstumas tarp kandidatų, patalpos aprūpintos dezinfekcinėmis priemonėmis.

Į egzaminą atvykstantys abiturientai kaip visada turi atsinešti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, egzamino užduočiai atlikti reikalingas priemones. Rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes, respiratorius, mūvėti vienkartines pirštines.

Nacionalinė švietimo agentūra kiekvieną savaitę susitinka su savivaldybių atstovais aptarti egzaminų vykdymo procedūrų: kaip tinkamai parengti patalpas, kaip užtikrinti mokinių ir vykdytojų saugumą. Šalies epidemiologinė situacija nuolat stebima, tariamasi su sveikatos apsaugos specialistais. Bendradarbiaujama ir su Lietuvos kriminalinės policijos biuru, stebima interneto erdvė.

Brandos atestatui gauti reikia išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną pasirinkto dalyko brandos egzaminą ar parengti brandos darbą.

Pakartotinėje sesijoje egzaminus gali laikyti tie kandidatai, kurie dėl pateisinamos priežasties neatvyksta į pagrindinės sesijos egzaminus ir kartu su prašymu nukelti egzaminą mokyklos vadovui pateikia priežastį pagrindžiančius dokumentus. Pakartotinėje sesijoje gali dalyvauti ir neišlaikiusieji lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino pagrindinės sesijos metu.

Kaip ir pernai lieka tos pačios egzaminų išlaikymo ribos. Laikant biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, istorijos, matematikos, užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinius brandos egzaminus reikia surinkti 16 proc. užduoties taškų, informacinių technologijų – 20 proc. užduoties taškų, o lietuvių kalbos ir literatūros – 30 proc. užduoties taškų.

Po rezultatų paskelbimo kandidatai per dvi darbo dienas savo mokyklos vadovui gali pateikti prašymą, kad darbas būtų vertinamas iš naujo, ir pridėti argumentuotą informaciją, kodėl vertinimas turėtų būti pakeistas. Apeliacijos nagrinėjimo metu darbas yra vertinamas iš naujo – jo įvertinimas gali ir padidėti, ir sumažėti.

Valstybinių brandos egzaminų vertinime dalyvaus apie 1800 vertintojų. 2020 metų valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertintojų valandiniai darbo įkainiai padidinti daugiau kaip 25 proc., lyginant su 2019 m. įkainiais.

Pagrindinė sesija baigsis liepos 21 d. fizikos brandos egzaminu. Pakartotinė sesija vyks nuo liepos 22 d. iki rugpjūčio 4 d. Pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų rezultatai bus skelbiami iki rugpjūčio 5 d.

Didžiajai daliai valstybinius brandos egzaminus išlaikiusių mokinių brandos atestatus mokyklos galėtų pradėti teikti rugpjūčio 7 d. Apeliacijų ir pakartotinės sesijos rezultatai bus paskelbti iki rugpjūčio 17 d.

 

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

Komunikacijos skyrius

El. paštas info@smm.lt