Pranešimai spaudai

2019
balandžio
29 d.

Ministras A. Monkevičius: padarysiu viską, kas priklauso nuo ministerijos, kad situacija dėl Vilniaus rajono mokyklų lietuvių kalba keistųsi

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina valstybės, kaip savininkės teises ir pareigas 12 švietimo įstaigų, esančių Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose. Iš viso jas lanko per 3,8 tūkst. vaikų. Prognozuojama, kad 2019–2020 m. ugdysis 4163 mokiniai, t. y. 292 mokiniais daugiau.

„Labai džiugina, kad Vilniaus rajone padaugėjo jaunų šeimų, vaikų. Kita vertus, tai rimtas socialinis iššūkis, kadangi ėmė trūkti vietų švietimo įstaigose. Tai ypač opu ir ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, pradinėms mokykloms. Šeimų likimo valiai nepaliksime, spręsime kartu su Vyriausybe, su savivaldybe, ką galime padaryti,“ – sako ministras A. Monkevičius.

Didžiausias mokinių skaičiaus augimas numatomas Riešės gimnazijoje: šiais mokslo metais mokosi 1466 mokiniai, 2019–2020 prognozuojami 1642 mokiniai, t. y. 176 mokiniais daugiau.

Pasak A. Monkevičiaus, Vilniaus priemiesčių plėtotojai, planuodami vietoves, turėtų pagalvoti ir apie švietimo įstaigas gyventojams, rekreacines erdves.

„Nors tai nėra mūsų ministerijos kompetencija, tačiau man, kaip Vyriausybės nariui ir kaip piliečiui, itin rūpi. Padarysiu viską, kas priklauso nuo ministerijos, kad situacija keistųsi, vaikai turėtų tinkamas sąlygas ugdytis. Kalbu ir apie kitų metų biudžetą, kurio svarstymas prasideda jau gegužę, ir apie mokyklų tinklo tvarkymą“, – teigia ministras.    

Valstybines bendrąsias bendrojo ugdymo mokyklas ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas Vilniaus ir Šalčininkų rajonų savivaldybių teritorijose Švietimo, mokslo ir sporto ministerija steigia tuo atveju, jei savivaldybės neužtikrina asmenų teisės mokytis valstybine kalba.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, atsižvelgdama į gyventojų prašymus, 2011–2018 m. laikotarpiu iš viso  įsteigė ir išlaiko 32 naujas ikimokyklinio ugdymo grupes  valstybine kalba Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose, 2 naujus bendrojo ugdymo skyrius (Buivydiškių pagrindinės mokyklos Sudervės pradinio ugdymo skyrius ir Riešės gimnazijos Bukiškio progimnazijos skyrius), tačiau tai tik iš dalies išsprendžia ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo valstybine kalba prieinamumo problemą. Visos 32 grupės ir 2 skyriai veikia jau minėtose 12-oje švietimo įstaigų.

Žemiau pateikiama lentelė, iliustruojanti mokinių skaičiaus augimą Regioninių mokyklų skyriaus koordinuojamose mokyklose, į šį skaičių įeina ir ikimokyklinukai:

 

 

Eil.

Nr.

Mokykla

Mokinių skaičius

2016-2017 m. m.

2017-2018 m. m.

2018-2019 m. m.

2019-2020 m. m. (planas)

1.

Eitminiškių gimnazija

183

167

164

197

2.

Juodšilių „Šilo“ gimnazija

495

487

508

518

3.

Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija

582

558

580

589

4.

Riešės gimnazija

1087

1238

1466

1642(1672)

5.

Lavoriškių gimnazija

207

232

238

254

6.

Turgelių „Aistuvos“ gimnazija

177

182

182

189

7.

Buivydiškių pagrindinė mokykla

178

194

253

290

8.

Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinė mokykla

173

160

156

162

9.

Butrimonių pagrindinė mokykla

45

46

38

40

10.

Kalesninkų M. Rudzio pagrindinė

100

103

102

100

11.

Mickūnų vaikų  lopšelis-darželis

61

75

93

94

12.

Rudaminos vaikų lopšelis-darželis

91

91

91

90

 

IŠ VISO:

3402

3553

3871

4163(4193)

 

 

Siekdama užtikrinti švietimo valstybine kalba prieinamumą vis didesniam skaičiui mokinių Vilniaus rajone, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kasmet skiria papildomų lėšų.

 

 

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

Komunikacijos skyrius

El. paštas info@smm.lt