Pranešimai spaudai

birželio 30 d.

Ministras A. Monkevičius reiškia užuojautą dėl draugijos „Žalgiris“ viceprezidento P. Valučio mirties

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius reiškia užuojautą mirus ilgamečiam draugijų „Nemunas“ ir „Žalgiris“ rajonų tarybų pirmininkui, draugijos „Žalgiris“ viceprezidentui Petrui Valučiui.

„Reiškiu nuoširdžią užuojautą netekus ilgamečio, aktyvaus ir savo darbais didžiausios pagarbos nusipelniusio sporto bendruomenės nario Petro Valučio. Jis paliko ryškų pėdsaką skatinant sporto organizacijas plėtoti ir populiarinti fizinį aktyvumą mūsų šalyje, aktyviai inicijavo ir rūpinosi sporto infrastruktūros plėtra Lietuvos regionuose. Linkiu stiprybės velionio artimiesiems, bičiuliams ir visiems jį pažinojusiems“, - teigia ministras A. Monkevičius.

P.Valutis apdovanotas Kūno kultūros ir sporto departamento atminimo medaliu „Už nuopelnus Lietuvos sportui“, jam suteiktas sporto žymūno vardas ir 2009 m. apdovanotas Sporto garbės komandoro ženklu“. 2008 metais Lietuvos Respublikos Seimo Padėkos raštu apdovanotas už aktyvią veiklą. Jam taip pat suteiktas Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ garbės ženklas, 2016 m. – LTOK medalis „Už nuopelnus olimpizmui“.

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt