Pranešimai spaudai

2016
gegužės
23 d.

Ministrė A. Pitrėnienė dalyvavo LAMPSS konferencijoje apie aukštojo mokslo padėtį

Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė pirmadienį dalyvavo Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo (LAMPSS) konferencijoje-diskusijoje „Aukštasis mokslas tarp krizės ir galimybių“. Jo metu pristatyti aukštųjų mokyklų dėstytojų ir mokslininkų apklausos rezultatai apie darbo sąlygas, krūvį, aukštojo mokslo finansavimą. Konferencijoje dėmesys taip pat skirtas aukštųjų mokyklų darbuotojų atlyginimams, 2009 metais priimtam Mokslo ir studijų įstatymui ir naujai jo redakcijai.

Apklausa atlikta 22 aukštosiose mokyklose, joje dalyvavo 11 proc. jų darbuotojų. Dėstytojai ir mokslininkai mano, kad aukštasis mokslas finansuojamas nepakankamai, darbuotojų krūviai yra neadekvatūs jų darbo užmokesčiui, o darbo vietos nepritaikytos jų poreikiams. LAMPSS rekomenduoja keisti aukštojo mokslo finansavimo principo atsisakant studento krepšelio metodikos. Taip pat profesinė sąjunga savo rezoliucijoje reikalauja patvirtinti aukštojo mokslo tinklo pertvarkos planą, apriboti aukštosioms mokykloms vadovaujančių pareigūnų dalyvavimą visose ar daugelyje universiteto ar kolegijos valdymo struktūrų, priimti dėstytojų ir mokslininkų atlyginimų didinimo programą.

Pasak pranešimus išklausiusios švietimo ir mokslo ministrės A. Pitrėnienės, aukštojo mokslo sistemos būklei turi įtakos ekonominė, taip pat demografinė šalies situacija, todėl ministerija viena visų problemų negali išspręsti – sprendimus turi priimti Seimas, Vyriausybė.

„Siekiant studijų ir mokslo kokybės būtina aukštųjų mokyklų tinklo ir finansavimo pertvarka. Ministerija siūlo pertvarkyti aukštųjų mokyklų įvedant būtinus minimalius reikalavimus universitetams ir kolegijoms, keisti mokslo ir studijų finansavimo sistemą bei studijų akreditavimo tvarką. Tam pritarta Vyriausybės strateginiame komitete. Iki birželio 1 d. bus parengtas mokslo ir studijų kokybės gerinimo koncepcija ir veiksmų planas“, - teigia švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė.

Švietimo ir mokslo ministerija ruoš mokslo ir studijų kokybės gerinimo planą pertvarkant mokslo ir studijų institucijų tinklą. Į Mokslo ir studijų įstatymą bus įdėtos pertvarkai būtinos nuostatos. Siūloma, kad studijų finansavimas būtų skiriamas tik studijoms, atitinkančioms kokybės ir rentabilumo bei absolventų įsidarbinamumo reikalavimus, o bazinis finansavimas priklausytų nuo aukštosios mokyklos siūlomų studijų ir vykdomų mokslinių tyrimų kokybės.

LAMPSS konferencijos rezoliucija bus perduota Švietimo ir mokslo ministerijos atstovams, dalyvaujantiems derybose su šalies profesinėmis sąjungomis dėl Lietuvos švietimo šakos kolektyvinės sutarties projekto. Jį ministerija su profesinėmis sąjungomis suderino balandžio 19 d. Aktualūs klausimai toliau aptariami reguliarių ministerijos atstovų ir profesinių sąjungų susitikimu metu.

Lietuvos švietimo šakos kolektyvinės sutarties projekte numatyta nuo 2017 metų didinti studijų norminę kainą, taip pat didinti dėstytojų, valstybinių mokslinių tyrimų institutų mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo užmokestį. Taip pat projekte numatyti sprendimai dėl mokslo ir studijų institucijų konkursų dėstytojo, mokslo darbuotojo pareigoms užimti, kūrybinių atostogų, dėstytojų darbo laiko sandaros, kvalifikacijos tobulinimo ir kt.


Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt