Pranešimai spaudai

2015
rugsėjo
25 d.

Ministrė A. Pitrėnienė: naujoje laboratorijoje bus kuriami unikalūs maisto produktai

Mokslo ir verslo slėnio „Nemunas“ Vaisių ir daržovių perdirbimo technologijų modeliavimo laboratorijos atidaryme Babtuose dalyvavusi švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė pasidžiaugė, kad šios laboratorijos mokslininkai jau turi nemenką įdirbį, kuriant naujus maisto produktus bei inovatyvias maisto gamybos technologijas, o atvėrus naują laboratoriją jų galimybės dar padidės.

„Laboratorija ne tik leis atlikti naujus, modernius tyrimus, bet ir paskatins mokslininkų ir verslininkų bendradarbiavimą. Mes turime sudaryti sąlygas mokslui ir verslui pasitikrinti naujas idėjas nuo jų gimimo iki įgyvendinimo. Tai darysime finansuodami kompetencijos centrus, iš kurių gimtų naujos, žinioms imlios verslo įmonės“, - sakė švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė.

Naujojoje, tarp kaimyninių šalių unikalioje laboratorijoje bus kuriami inovatyvūs maisto produktai bei vaisių ir daržovių perdirbimo technologijos. Laboratorijoje mokslininkai tirs vaisių, uogų ir daržovių kokybę, ieškos būdų, kaip geriausiai juos laikyti ir perdirbti, kurs naujus biologiškai vertingus, ekologiškus produktus.

Laboratorija bus Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ Komunikavimo ir technologijų perdavimo centro dalis, valdoma ir administruojama šio projekto vykdytojo – Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Sodininkystės daržininkystės instituto. Šiame institute yra sukauptas didelis selekcininkų, biotechnologų, genetikų, fiziologų, imunologų, agrotechnikų, augalų apsaugos, vaisių ir daržovių laikymo bei perdirbimo mokslo potencialas. Laboratorijos turtas bus prižiūrimas, atnaujinamas iš pajamų, gaunamų už viešųjų inovacijų paramos paslaugų teikimą. Ateityje technologinės, mokslinės įrangos atnaujinimui, plėtrai reikalingas finansavimas bus užtikrinamas iš veiklos gaunamų pajamų, pritrauktų investicijų.

 

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt