Pranešimai spaudai

2015
rugsėjo
14 d.

Ministrė A. Pitrėnienė su Lietuvos verslo konfederacijos nariais aptarė švietimo problemas

autor. Lietuvos verslo konfederacija

Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė pirmadienį dalyvavo Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) išplėstiniame prezidiumo posėdyje. Jo metu aptarti aktualūs švietimo klausimai – informacinių technologijų specialistų ruošimas, nevalstybinių aukštųjų mokyklų vieta bendroje aukštojo mokslo politikoje, profesinio mokslo ir verslo bendradarbiavimas.

LVK nariai pažymėjo, kad rinkoje itin juntamas informacinių technologijų specialistų trūkumas ir pasiūlė didinti šių studentų skaičių, duodant laiko atitinkamai pasiruošti profesinėms ir aukštosioms mokykloms. Šiuo metu informacinių technologijų specialistus rengia 21 profesinio mokymo įstaiga, jose vykdoma 11 programų. Šiuos specialistus taip pat ruošia ir Lietuvos aukštosios mokyklos, o nuo 2014 metų asociacijos INFOBALT iniciatyva pradėti rengti ir šiuo metu labai reikalingi „Java“ programuotojai.

„Informacinių technologijų specialistų rengimui šiais metais skirtas ypatingas dėmesys. Planuojant pirmosios pakopos valstybės finansuojamų vietų skaičių, informacinių technologijų specialistus rengiančios studijų programos buvo išskirtos į atskirą konkurencinę grupę, skiriant jai 700 studijų krepšelių. Šių specialistų rengimo mokymo programos ir jų pasiūla, atsižvelgiant į rinkos poreikius, vis plečiama“, - teigė švietimo ir mokslo ministrė.

A. Pitrėnienė pažymėjo, kad visos aukštosios mokyklos – ir valstybinės, ir nevalstybinės – yra svarbios, todėl reikia akcentuoti ne tiek konkurencijos, kiek bendradarbiavo svarbą, rengiant bendras studijų programas ir ruošiant specialistus darbo rinkai. „Nevalstybinės aukštosios mokyklos siūlo nemažai patrauklių studijų programų ir pritraukia jas norinčiųjų studijuoti“, - pastebėjo ministrė, paklausta, kokia valstybės politika šių aukštųjų mokyklų atžvilgiu. - Daugelį metų nebuvo priimami reikalingi sprendimai, todėl šiandien turime situaciją, kai universitetai į kai kurias studijų programas nebesurenka studentų. Dėl šios priežasties svarbu bendradarbiauti bei surasti savo nišą“, - teigė ministrė.

Susitikimo metu LVK nariai taip pat domėjosi profesiniu mokymu – praktiniu mokytojų kvalifikacijos vertinimu, galimybe suteikti eksperimentinį statusą profesinėms mokykloms bei šių mokymo įstaigų etatų normatyvų peržiūrėjimu. Švietimo ir mokslo ministrė informavo, kad vasarą sudaryta grupė iki lapkričio pabaigos turi parengti siūlymus dėl profesinio mokymo etatų normatyvų.

Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama didinti švietimo sistemos ir verslo bendradarbiavimą, yra pasirašiusi 8 bendradarbiavimo sutartis su asocijuotomis verslo struktūromis. Šiuo metu rengiamos sutartys su dar dviem asociacijomis.

 

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
Tel. 8 615 15251
El. paštas info@smm.lt