Pranešimai spaudai

2018
liepos
17 d.

Ministrė J. Petrauskienė: būtina geriau išnaudoti visų ES valstybių mokslinį potencialą dalyvaujant ES mokslo programoje

Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė, dalyvaudama Vienoje vykusioje neformalioje Europos Sąjungos ministrų Konkurencingumo taryboje dėl ES būsimosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos Horizontas“, pažymėjo, kad būtina siekti tolygaus ES valstybių konkurencingumo augimo ir visų  ES valstybių narių įtraukties į „Horizonto“ programą.

„Mūsų šalis nuo 2004 metų  nuosekliai  ir daug investuoja ES struktūrinių fondų lėšų į mokslo konkurencingumo augimą. Modernizavome mokslo infrastruktūrą, investavome į tyrėjų kompetencijas, skatinome ir skatiname mokslo ir verslo bendradarbiavimą. Mūsų mokslininkų pajėgumai labai išaugo.  Investicijos neturi nueiti veltui. Būtina geriau išnaudoti išaugusį šalių mokslinį potencialą sudarant jiems palankesnes sąlygas įsitraukti į ES programas“, - kalbėjo Jurgita Petrauskienė.

„Europos horizonto“ programai 2021-2027 numatyta 100 mlrd. Eur.

Dabartiniu programos „Horizontas 2020“ finansavimo etapu 13 ES valstybių, iš jų ir Lietuvai, tenka tik apie 4,5 % programos lėšų, kitoms ES 15 – 88,6 %.

 

Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt