Pranešimai spaudai

2017
sausio
19 d.

Ministrė J. Petrauskienė: pokyčiai, siekiant kokybės, būtini

Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko Lietuvos progimnazijų asociacijos kasmetinis suvažiavimas.

Sveikindama suvažiavimo dalyvius, švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė linkėjo nuolatinio ir konstruktyvaus bendradarbiavimo ieškant geriausių sprendimų švietimui ir juos įgyvendinant.

Ministrė pabrėžė, kad vieni svarbiausių Vyriausybės prioritetų švietimo srityje yra kokybės gerinimas ir atskirties, netolygumų mažinimas – kad visi galėtų gauti kokybišką bendrąjį ugdymą nepriklausomai nuo to, mieste ar kaime gyvena, kokioje mokykloje mokosi.

„Ieškodami sprendimų, kaip įgyvendinti švietimo prioritetus, turime tartis. Laukia daug darbų: etatinio darbo apmokėjimo projektas, klasės krepšelio įvedimas, mokyklų vadovų kadencijų klausimas, jungtinių mokyklų, ugdymo turinio peržiūra. Tai sudėtingi klausimai, bet pokyčiai, siekiant kokybės, yra būtini,- sakė švietimo ir mokslo ministrė. - Jūs esate arčiausiai mokyklos, daug giliau jaučiate jos problemas ir galite pasiūlyti sprendimų būdus ir priemones. Nepaisydami skirtingų nuomonių, interesų, turime susitarti, nes švietimas - visuomenės gerovės ir ateities pagrindas“.

Suvažiavimo dalyviai aptarė rengiamą Vyriausybės programos priemonių plano projektą. Taip pat diskutavo apie mokyklų vadovų rotaciją, rengiamą naują mokytojų darbo apmokėjimo tvarką.

Suvažiavime dalyvavo bendrojo ugdymo įstaigų ir vadovų asociacijų prezidentai, pirmininkai, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai.

 

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
Tel. (8 5) 219 1253
El. paštas info@smm.lt