Pranešimai spaudai

2017
sausio
02 d.

Ministrė Jurgita Petrauskienė ir švietimo profsąjungų vadovai aptarė bendrus darbus

autor. Martynas Ambrazas (ELTA)

Švietimo ir mokslo ministerijoje vykusio susitikimo metu ministrė J. Petrauskienė pristatė artimiausius darbus ir pakvietė švietimo profesines sąjungas prisijungti rengiant pedagogams svarbius dokumentus bei sprendžiant aktualias problemas. Susitikime dalyvavo visų švietimo profesinių sąjungų vadovai.

„Mūsų ir jūsų interesai sutampa, visi siekiame tų pačių tikslų – švietimo kokybės, mokytojų prestižo didinimo, mokytojų darbo sąlygų gerinimo. Tad bendradarbiaukime, palaikykime nuolatinį konstruktyvų, į rezultatą, į švietimo kokybės gerinimą vedantį dialogą. Jūs esate arčiausiai pedagogų ir puikiai žinote, ko labiausiai reikia. Tik visi kartu galime rasti geriausius sprendimus, kurie padėtų spręsti dabartinius švietimo iššūkius“, - sakė ministrė J. Petrauskienė.

Ministrė pakvietė teikti siūlymus dėl dabar rengiamos naujos pedagogų darbo apmokėjimo tvarkos – etatinio darbo apmokėjimo modelio, jo projektas turėtų atsirasti per artimiausius mėnesius. Naujoji tvarka mokytojams suteiktų daugiau stabilumo ir saugumo. Darbo užmokestis nesvyruotų priklausomai nuo kiekvienos pamokos. Etatą sudarytų tam tikras kontaktinių valandų (pamokų) skaičius ir aiškiai įvardyti kiti darbai. Būtų aišku, už ką skaičiuojamas atlyginimas ir būtų mokama ne tik už pamokų vedimą ir sąsiuvinių taisymą, bet ir kitus darbus, kurie yra neatskiriama ugdymo proceso dalis.

Kitas skubus darbas – pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos pertvarka. „Yra parašytos kelios pedagogų rengimo koncepcijos. Reikia išdiskutuoti, kartu rasti patį geriausią modelį. Turime sutelkti potencialą aukštosiose mokyklose ir numatyti instrumentus, kaip stiprinti pedagogų rengimo kokybę“, - sakė  ministrė.

Taip pat ruošiamas naujas mokyklų finansavimo modelis: mokinio krepšelį turėtų keisti klasės krepšelis.

Susitikimo metu sutarta, kad per dvi savaites tiek ministerija, tiek profsąjungos parengs siūlymus aktualiems dokumentams, jie bus aptariami bendrame susitikime sausio 19 d.


Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
Tel. (8 5) 219 1235
El. p. info@smm.lt