Pranešimai spaudai

2015
rugpjūčio
27 d.

Mokiniai domėjosi karinio parengimo pamokomis

Karinėje stovykloje – apie 45 mokiniai, dauguma jų – merginų. „Atrodo, kad Lietuvą gins dailioji lytis“, - juokavo švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė, atvykusi pasižiūrėti, kaip organizuojama dviejų dienų karinė stovykla vyresnių klasių mokiniams Ruklos kariniame poligone, Jonavos r. Susitikime su stovyklautojais taip pat dalyvavo krašto apsaugos ministras Juozas Olekas.

Jaunimui skirtos karinės stovyklos tikslas – užpildyti žinių apie Lietuvos kariuomenę, privalomosios karo tarnybos spragas. Stovyklos metu 10-12 klasės mokiniai supažindinti su kariuomenės ginkluote ir technika, kario tarnybos ypatumais, kariuomenės komplektavimo principais. Nemažai dėmesio skirta ir šauktinių sugrąžinimo klausimui, pilietiškumo ugdymui. Dauguma mokinių pasisakė, kad norėtų karinio parengimo kurso.

„Pilietiškumas, patriotinis ugdymas yra labai svarbus ugdymo prioritetas. 11-12 klasių mokiniai gali rinktis kūno kultūros modulį „Krašto gynyba“, o 10-12 klasių – pasipriešinimo istorijos programą. Su Krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos šaulių sąjunga esame pasirašę bendradarbiavimo sutartį, kurioje užfiksuoti susitarimai dėl visų esminių Lietuvos gynybos politikos, nacionalinio saugumo veiklų mokyklose. Esame numatę parengti šalies gynybai skirto pasirenkamojo dalyko programą ir metodinę medžiagą“, - vakarojant prie laužo jaunimui pasakojo švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė.

Planuojama, kad grįžę į savo savivaldybes jaunuoliai organizuos apskrito stalo diskusijas su mokiniais, mokytojais, tėvais ir visuomenės veikėjais, Lietuvos kariuomenės, Šaulių sąjungos bei Krašto apsaugos savanorių pajėgų atstovais. Šių diskusijų tikslas - pristatyti realią Lietuvos kariuomenės situaciją savivaldybėse, gerinti jos įvaizdį bei skatinti šauktinius eiti į kariuomenę.
 

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
Tel. 8 615 15251
El. paštas info@smm.lt