Pranešimai spaudai

2020
rugsėjo
21 d.

Mokslo ir studijų institucijos galės gauti iki 700 tūkst. eurų dydžio grantus inovacijų plėtrai

Antreprenerystei – inovatyvių, verslių idėjų kūrimui ir įgyvendinimui – mokslo ir studijų institucijose skatinti skiriama 10 mln. eurų Lietuvos ateities ekonomikos DNR plane numatytų ES investicijų. Šias lėšas aukštosios mokyklos ir mokslo institutai galės naudoti mokslo rezultatų diegimo rinkoje įgūdžiams plėtoti. Finansavimas skiriamas siekiant padidinti žinių komercinimo ir technologijų perdavimo apimtis.

 „Nors Lietuvos mokslininkai, taip pat ir pasitelkdami kolegas iš užsienio, kuria modernias technologijas ir padeda gimti inovatyvioms verslo idėjoms, vis dar stinga veiksmingo mokslo įveiklinimo visuomenės, ekonomikos, verslo plėtrai. Tam reikia papildomos realios pagalbos“, - sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras prof. Valdemaras Razumas.

Aukštosios mokyklos ir mokslo institutai gali teikti paraiškas antreprenerystę skatinančioms veikloms.  Bus finansuojamos komandiruotės ir stažuotės, skirtos įgyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) vadybos, antreprenerystės žinių, pristatyti MTEP produktus, taip pat mokymai, susiję su antreprenerystės įgūdžių formavimu ir žinių ir technologijų perdavimo, tyrėjų verslumo įgūdžių stiprinimu.

Mokslo ir studijų institucijos taip pat galės gauti finansavimą veikloms, padėsiančioms vystyti ir komercinti MTEP produktus – tai galės būti konsultacijos, ekspertinės paslaugos, rinkodaros veiksmai, MTEP vadybos sistemų diegimas. Taip pat veiklos, susijusios su MTEP produkto pristatymu visuomenei – tai maketų, meno objektų projektų, prototipų pristatymui skirtų demonstracinių erdvių sukūrimas, įskaitant maketų, meno objektų projektų ir prototipų parengimą pristatyti potencialiems vartotojams, taip pat renginiai, skirti mokslo ir studijų institucijų MTEP rezultatams pristatyti: kūrybinės dirbtuvės, idėjų turnyrai, praktiniai seminarai, tikslinės konferencijos ir vizitai, parodos ir kt.

Vienam projektui numatoma skirti iki 700 tūkst. eurų. Paraiškas finansavimo konkursui galima teikti iki spalio 19 d.

Daugiau informacijos: https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/kvietimai-teikti-paraiskas/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-finansuoti-projektus-pagal-priemone-nr-01-2-2-cpva-k-703-kompetencijos-centru-ir-inovaciju-ir-technologiju-perdavimo-centru-veiklos-skatinimas-2

 


Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt

Tel. +370 5 219 1235

 

Paieška

Naujausi teisės aktai

Visi teisės aktai