Pranešimai spaudai

2019
sausio
04 d.

Mokyklos privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, užtikrindamos ugdymo kokybę

autor. Artūras Žukas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija patikslina portalo DELFI interpretaciją dėl ŠMM 2018-12-18 rašto Nr. SR-5389 „Dėl ugdymo programų įgyvendinimo“.

Laikinai einančio švietimo ir mokslo ministro pareigas Roko Masiulio 2018 metų gruodžio 18 dienos rašte savivaldybėms „Dėl ugdymo programų įgyvendinimo“ savivaldybėms buvo priminta, kad mokykla privalo užtikrinti ugdymo programų ir mokymo sutarčių vykdymą, geros kokybės švietimą.

Minimas rekomendacinio-informacinio pobūdžio dokumentas nėra skirtas diskusijai apie atlygį streikavusiems pedagogams – apie atlygį už streiką negalėjo būti sutarta ir tai nebuvo padaryta.

Dokumentas buvo parengtas, atsižvelgiant į padidėjusį srautą paklausimų, gaunamų telefonu ir el. paštu iš savivaldybių, jų švietimo skyrių, mokyklų ir asmenų dėl ugdymo plano įgyvendinimo, kai dėl streiko buvo sutrikdytas ugdymo procesas.

Šiuo raštu atkreipiamas dėmesys į esmines teisės aktų nuostatas, aktualias esant nurodytoms aplinkybėms. 

„Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme numatyta mokinio teisė gauti geros kokybės švietimą, o mokykla privalo užtikrinti ugdymo programų ir mokymo sutarčių vykdymą, geros kokybės švietimą. Tam, kad būtų pasiekti Bendrosiose programose numatyti mokymosi pasiekimai, mokyklose būtina užtikrinti tinkamą ugdymo procesą, ir, jei reikia, tinkamai perplanuoti dalykų turinio įgyvendinimą laike“, – paaiškinama ministro rašte.  


Kadangi savivaldybės teiravosi ir dėl užmokesčio mokytojams, rašte taip pat buvo pažymėta, kad „mokytojams organizuojant papildomas ugdymo veiklas (konsultacijas ir pan.) už darbą apmokama Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nustatyta tvarka, naudojant jau turimus biudžeto asignavimus“.

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt
 

Paieška