Pranešimai spaudai

2017
balandžio
04 d.

Nuo balandžio 6 d. šalies mokslininkai kviečiami teikti paraiškas aukšto lygio mokslo tyrimams finansuoti

Startuoja aukšto lygio mokslo projektų finansavimas. Balandžio 6 d. skelbiamas pirmas kvietimas, pagal kurį mokslinių tyrimų projektams konkurso būdu jau šiemet bus išdalinta 21,6 mln. eurų.

„Kai kalbame apie stiprią Lietuvą, apie pažangią šalį, apie stiprią ekonomiką, suprantame, kad moksliniai tyrimai, naujų žinių kūrimas yra didžiulis indėlis inovatyvumo link. Todėl šiandien džiugu pažymėti, kad skiriame investicijas stipriems, pažangiems moksliniams tyrimams vykdyti. Visų sričių mokslininkus kviečiame aktyviai teikti paraiškas. Vienam projektui numatoma skirti iki 600 tūkst. eurų. Konkurso būdu bus finansuojami perspektyviausi mokslo projektai, paraiškas vertins užsienio ekspertai“, – sako švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

2014–2021 m. ES struktūrinio finansavimo etapu aukšto lygio mokslo projektų konkursiniam finansavimui numatoma skirti 49 mln. eurų – tai pusantro karto daugiau nei 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų finansavimo laikotarpiu. 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų finansavimo laikotarpiu konkurso būdu moksliniams tyrimams skirta 33,2 mln. eurų. Finansavimą gavo 106 aukštos kokybės mokslo projektai.

Finansuojant mokslininkų kvalifikacijos tobulinimą vykdant aukšto lygio projektus siekiama, kad Lietuvos mokslininkai sėkmingai plauktų į tarptautinius vandenis. Aukšto lygio moksliniai tyrimai – tai moksliniai tyrimai, kurių rezultatai pripažįstami, publikuojami ir cituojami tarptautiniuose recenzuojamuose moksliniuose leidiniuose.

Lietuvos mokslininkai aktyviai ir vaisingai galimybėmis naudojasi. Geriausias pavyzdys – tai biotechnologas Saulius Klimašauskas, kuriam praeito ES struktūrinio periodo finansavimo konkursas buvo tramplynas į europinį lygį – Europos mokslo taryba jam skyrė prestižinę 2,5 mln. eurų dotaciją.

Mokslininkai galės teikti paraiškas projektų finansavimui pagal priemonę „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ nuo balandžio 6 iki birželio 5 d. Kvietimas skelbiamas - http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/362.html .

Sprendžiant dėl finansavimo bus atskirai vertinami patyrusių ir jaunų mokslininkų projektai. Tai teikia jauniesiems mokslininkams puikią galimybę vykdyti savarankiškus tyrimus.

 

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
El. paštas info@smm.lt