Pranešimai spaudai

2016
sausio
05 d.

Pagrindinių mokyklų asociacijos atstovai ministerijoje aptarė rūpimus klausimus

Kaip pagerinti mokinių, ateinančių iš įvairių socialinių sluoksnių šeimų, pasiekimus? Kaip kokybiškai pagrindinėse mokyklose išbandyti bendrųjų ugdymo planų teikiamas galimybes? Kokius svertus turi mokyklų vadovai, kad galėtų pritraukti aukštos kvalifikacijos mokytojus? Atsakymų į šiuos ir daugelį kitų klausimų ieškojo Pagrindinių mokyklų asociacijos atstovai kartu su Švietimo ir mokslo ministerijos vadovais ir specialistais. Asociacijos iniciatyva ministerijoje buvo surengta viešoji konsultacija, skirta Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos įgyvendinimui aptarti.  

„Kai kalbame apie mokinių ugdymo pasiekimus, labai svarbi mokytojų kompetencija, jų sugebėjimas dirbti, – pabrėžė konsultacijoje dalyvavusi švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė. – Ministerija atvėrė duris mokytojams, mūsų komandos važinėja ir į mokyklas, esame pasirengę išgirsti jūsų pastabas, siūlymus, nebijokite išsakyti, ką galime pakeisti. Mes parengiame tikrai gerus, puikiai vertinamus dokumentus. O kaip juos pasiseks įgyvendinti, – tai jūsų darbas. Sėkmingam įgyvendinimui reikia mūsų bendrystės, mūsų dialogo ir geranoriškumo“.

Lietuvos pagrindinių mokyklų asociacijos prezidentas, Jonavos rajono Ruklos Jono Stanislausko pagrindinės mokyklos direktorius Darius Mockus, atsižvelgdamas į Valstybinės strategijos iškeltus tikslus, pristatė pagrindinių mokyklų svarbiausias problemas. Visų pirma, mokyklos, kuriose teikiama pagrindinio ugdymo programa, yra labai skirtingos. Tai gali būti, pvz., ir vien tik pagrindinė mokykla, ir jaunimo mokykla, ir daugiafunkcis centras. „Ar privalome atsižvelgti į jų sociumą ir kiekvienam tipui kelti skirtingus tikslus? Esame labai visokie ir nesame patenkinti savo mokinių ugdymo rezultatais, kad jie nėra geri, patvirtina ir tyrimai“,  – sakė D. Mockus.

Nors mokytojams bendrieji ugdymo planai suteikia daug galimybių dirbti inovatyviai, pagrindinėse mokyklose dar trūksta modernių laboratorijų ir įrangos gamtos mokslų tyrimams atlikti. Mokyklose, kur įrengta šiuolaikiška įranga, mokinių pasiekimai neabejotinai yra geresni.

Diskusijoje dalyvavę mokytojai pabrėžė, kad pagrindinėms mokykloms labai reikia mokytojų, kurie galėtų mokyti kelis dalykus. Tačiau aukštųjų mokyklų siūlomos tęstinių studijų programos ne visada atitinka poreikius.

Lietuvoje yra 502 pagrindinio ugdymo mokyklos. Pagrindinio ugdymo programa taip pat teikiama ir kitų tipų švietimo įstaigose.

    

 

 

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 1253

El. paštas info@smm.lt