Pranešimai spaudai

2019
balandžio
30 d.

Patvirtinta nauja profesinių standartų rengimo, atnaujinimo ir tvirtinimo tvarka

autor. Evgenija Levin

Vyriausybė patvirtino naują Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtą Profesinių standartų rengimo, atnaujinimo ir tvirtinimo tvarką.

Profesinis standartas – tai ūkio sektoriui arba jo daliai reikalingų visų lygių kvalifikacijų, kvalifikacijų aprašai, kvalifikacijas sudarančių kompetencijų ir kvalifikacijos suteikimo reikalavimų aprašas.

Naujoje Profesinių standartų rengimo, atnaujinimo ir tvirtinimo tvarkoje nustatoma, kad profesinių standartų rengimą, kaip kad ir dabar, organizuos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įgaliota kvalifikacijų tvarkymo institucija – Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. Bet profesinio standarto rengimą ar atnaujinimą galės inicijuoti verslininkai, kiti socialiniai partneriai, ministerijos, Vyriausybės įstaigos, mokslo ir studijų institucijos, juridiniai ar fiziniai asmenys. Numatyta, kad rengiant profesinius standartus gali būti pasitelkiami išorės ekspertai, o valstybės reglamentuojamų kvalifikacijų atveju – teikia derinti kompetentingai institucijai.

Profesiniais standartais vadovaujasi profesinio mokymo įstaigos, kvalifikacijas suteikiančios įstaigos, darbdaviai. Standartų pagrindu atnaujinamas visas profesinio mokymo turinys: modulinės programos, mokymo priemonės, kompetencijų vertinimas ir pan.

 

 

 

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

Komunikacijos skyrius

El. paštas info@smm.lt