Pranešimai spaudai

2015
rugpjūčio
17 d.

Patvirtintas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašas

Profesinių mokyklų absolventams, baigusiems bazinius karinius mokymus arba atlikusiems privalomąją karo tarnybą – papildomas paskatinimas stojant į aukštąsias mokyklas nuo 2017 metų. Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė patvirtino Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašą. Jis nustato konkursinio balo sudarymo principus asmenims, 2017 metais stojantiems į valstybės finansuojamas vietas. 

„Papildomas balas bus suteikiamas asmenims, baigusiems profesinio mokymo studijų programas su pagyrimu ir stojantiems į tos pačios švietimo srities universitetinių ir koleginių studijų programas. Baigusieji bazinius karinius mokymus arba atlikusieji privalomąją karo tarnybą taip pat turės galimybę gauti 0,5 papildo balo. Tiesa, dėl studijų programų, į kurias bus pridedama papildomų balų, spręs pačios aukštosios mokyklos ir nurodys tai priėmimo taisyklėse“, – pažymėjo švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė.

Esminiai konkursinio balo formavimo principai lieka tokie patys. Konkursinis balas skaičiuojamas iš keturių dalykų brandos egzaminų įvertinimų arba metinių pažymių. Stojantiesiems į menų studijas būtina laikyti menų stojamąjį egzaminą, pretenduojantiems į pedagogus rengiančias studijų programas būtinas motyvacijos įvertinimas, o sporto pasiekimai vertinami tų abiturientų, kurie stoja į sporto programas.

Asmenims, baigusiems mokyklas anksčiau, taikomas supaprastintas metinių pažymių ir mokyklinių brandos egzaminų įvertinimų perskaičiavimas.

Konvertuojant metinius pažymius, jų svoris konkursiniam balui bus mažesnis lyginant su 2015 ir 2016 metais.

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
Tel. 8 615 15251
El. paštas info@smm.lt