Pranešimai spaudai

2016
balandžio
25 d.

Pedagogų asociacijos kviečiamos dalyvauti projektų rėmimo konkurse

Diskusija Jaunųjų mokytojų forume.

Pedagogų asociacijos kviečiamos dalyvauti Pedagogų bendruomenės asociacijų projektų rėmimo konkurse. Paraiškas finansavimui gauti Ugdymo plėtotės centrui galima pateikti iki gegužės 19 d. 17 val.

Parama bus teikiama asociacijomis, kurios 2016 m. planuoja vykdyti veiklas, susijusias su ugdymo turinio tobulinimo tematika, švietimo veiksmingumo didinimu ir asociacijos narių profesinių kompetencijų tobulinimu. Pvz., IKT priemonių taikymas ir mokinių mokymasis bendradarbiaujant, skirtingų gebėjimų vaikų ugdymo įvairovė, inovatyvių vertinimo metodų taikymas, tarpdalykinė integracija, asociacijos narių kūrybiškumo, tarpkultūriškumo ir kitų kompetencijų stiprinimas. Konkursui negali būti teikiami projektai, skirti atostogoms ir turizmui, siekiantys pelno, bet kokiomis formomis, metodais, būdais pažeidžiantys Lietuvos įstatymus.

Pedagogų bendruomenės asociacijų projektų rėmimo konkursą inicijavo Švietimo ir mokslo ministerija, įgyvendindama Vyriausybės programą.

Visą reikalingą informaciją rasite Ugdymo plėtotės centro tinklalapyje

https://duomenys.ugdome.lt/?/veikla/asoc/med=19/215/rss=616,

taip pat Švietimo ir mokslo ministerijos tinklalapio skiltyje „Pedagogams“.  

 

 

Švietimo ir mokslo ministerijos

Komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 1235

El. paštas info@smm.lt