Pranešimai spaudai

2017
gruodžio
14 d.

Profesinio mokymo įstatyminiai pokyčiai: naujas valdymo modelis, įtraukiami socialiniai partneriai, didesnė mokyklų atsakomybė

autor. Evgenija Levin

Ketvirtadienį Seimui priėmus naujas profesinį mokymą reglamentuojančias įstatymų (Profesinio mokymo, Švietimo, Užimtumo, Mokslo ir studijų, Viešųjų įstaigų) pataisas, palaipsniui keisis profesinių mokyklų valdymas ir finansavimas jas pertvarkant į viešąsias įstaigas, o mokinių priėmimas bus planuojamas įvertinus darbo rinkos poreikius ir nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos (ŽIS) sistemos informaciją.

„Moderni profesinio mokymo sistema turi užtikrinti šalies ūkiui reikalingų darbuotojų kokybišką parengimą. Sistema turi dirbti ne pati sau, o šalies, regionų poreikiams. Todėl priimti teisės aktų pakeitimai įgalina palaipsniui pereiti prie naujo valdymo modelio, visas profesines mokyklas pertvarkant į viešąsias įstaigas, įtraukiant į dalininkus socialinius partnerius, didinant mokyklų savarankiškumą ir atsakomybę“, - sako švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

Įstatyme taip įtvirtinamas kiekvienoje profesinėje mokykloje veiksiančios Tarybos institutas, kuriame pusę atstovų sudarys verslo atstovai, juos kuo labiau įtraukiant ir į mokymo turinio formavimo, teikiamų mokymo paslaugų kokybės valdymo procesus.
Įstatymų pataisomis įtvirtinama kas 5 metus atlikti mokymo įstaigų išorinį vertinimą, orientuojantis į kokybinius rodiklius.

Planuojant priėmimą į profesines mokyklas, bus naudojami ŽIS sistemos duomenys, siekiant kuo didesnio trūkstamų darbuotojų paklausos ir mokyklose rengiamų specialistų pasiūlos suderinamumo.

„Labai svarbu, kad stiprinama sąveika tarp mokymo ir darbo rinkos, skatinama pameistrystė, sukuriamos galimybės mokiniui pereiti iš vienos programos į kitą, įvedama profesinio mokymo kreditų sistema, kuri neatsiejama nuo profesinio mokymo finansavimo modelio peržiūrėjimo, siekiant užtikrinti profesiniam mokymui skiriamų lėšų skaidrumą, bei kuo spartesnio perėjimo prie modulinio mokymo“, - pabrėžia ministrė.

Taip pat apibrėžiama, kiek kartų valstybės lėšomis galima įgyti profesinę kvalifikaciją. Tačiau mokant už profesinio mokymo paslaugas privačiomis lėšomis, įkainiai negalės būti didesni nei už tas pačias paslaugas moka valstybė.

Šalyje veikia 70 valstybinių profesinio mokymo įstaigų.


 
Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
Tel. (8 5) 219 1235
El. p. info@smm.lt